FNV Bouw

Vanaf 16 februari 2010: beroep op vorst-WW mogelijk

Bouwbedrijven kunnen vanaf dinsdag 16 januari 2010 een beroep doen op de tijdelijke regeling voor 'vorst-WW'. De cao voor de bouwnijverheid wordt daarvoor aangepast tot 1 april 2010. Belangrijk voor werknemers is dat zij gewoon in dienst blijven. Niemand teert dus in op zijn WW-rechten. De werkgever vult het loon aan tot 100%.

Cao-partijen hebben aan het eind van maandagmiddag 15 februari een gezamenlijk persbericht uitgegeven:

Vorst-WW vanaf 16 februari 2010

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft goedkeuring verleend aan een tijdelijke vorst-WW regeling. Deze regeling houdt in dat bouwplaatsmedewerkers bouw en infra tijdelijk in aanmerking kunnen komen voor een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer. Daarom is de cao tijdelijk aangepast. Dit betekent dat bouwbedrijven die lijden onder de langdurige vorstperiode voor hun medewerkers een WW-uitkering kunnen aanvragen.

De vorst-WW-regeling staat ook open voor werknemers die al een deeltijd-WW uitkering krijgen. De regeling loopt tot uiterlijk 1 april 2010. Werknemers die tijdelijk in de vorst-WW belanden, blijven in die periode gewoon in dienst. Werkgevers vullen de uitkering aan tot 100 procent van het vast overeengekomen loon. De opgebouwde WW-rechten worden door vorst-WW niet aangetast.

De cao-partijen zijn Bouwend Nederland, OBN, Vereniging van Waterbouwers, NVB, FNV Bouw en CNV Vakmensen.

Werkgeversorganisatie Bouwend Nederland heeft de procedure voor werkgevers puntsgewijze op haar site uitgewerkt

a.p.