Gemeente Eijsden

Vergadering raad 23 februari 2010


De raad van de gemeente Eijsden vergadert op 23 februari 2010.

De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis van Eijsden en begint om

19.30 uur.


1

Opening


2

Vaststelling van de primus bij hoofdelijke stemming


3

Vaststelling van de agenda


4

Vragenuur


5

Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van de raad op 26 januari 2010


6

Afdoening van de correspondentie


7

Vaststelling van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg


8

Vaststelling van de Verordening Gemeentelijke Basisregistratie Personen


9

Instelling van een werkgroep in het kader van het herindelingtraject Eijsden-Margraten


10

Sluiting