Antonov Automatic Transmission

16 februari 2010

Antonov Plc
("Antonov" of de "Onderneming")

Antonov en EFA sluiten licentie-overeenkomst voor TX-6 met een waarde van ¤ 20 mln

Antonov kan na de effectieve oprichting van haar 50/50 Chinese Joint Venture (JV), Chongqing EFA Transmission Co., Ltd ("EFA"), voor de productie van de Antonov TX-6 automatische transmissie, samen met Chonqing Landai Industry Co., Ltd ("Landai"), nu een licentieovereenkomst met een totale waarde van ¤ 20 mln aankondigen, die door Antonov en EFA gesloten is om Antonov, vanaf de start van de productie van de TX-6, in de vorm van royalty-inkomsten, te compenseren voor haar aanzienlijke investeringen in de ontwikkeling van de TX-6 en het naar productie brengen van de TX-6 tot en met de B-sample fase.

Antonov en Landai zullen als aandeelhouders in de JV gelijke bijdragen in cash investeren in EFA en de eerste storting in de JV van in totaal RMB 7,5 mln (circa ¤ 800.000) heeft inmiddels, in de vorm van eigen vermogen, door partijen plaatsgevonden. Na de B-sample fase zal EFA Antonov's grootste klant zijn. Resultaten van EFA zullen in Antonov's financiële cijfers worden geïncorporeerd.

Vooruitgang is conform planning geboekt in de bouw van de productiefaciliteiten door Landai alsmede in het proces interesse voor de TX-6 te wekken bij de Chinese autofabrikanten. De geplande start van de productie van de TX-6 blijft onveranderd het 4e kwartaal 2011 en de geplande initiële jaarlijkse capaciteit blijft 200.000 eenheden.

Engineering services verricht door Antonov en diensten geleverd door Landai zullen door individuele overeenkomsten of orders worden afgedekt wanneer deze worden ingeroepen door EFA.

Tenslotte is er veel technische vooruitgang geboekt. Antonov heeft een groot deel van de productietekeningen gereed en zal in de komende twee maanden alle productietekeningen hebben afgerond. Alle leveranciers van componenten voor de B-samples zijn geselecteerd. De beste partners in hun soort als Conti Temic Microelectronic GmbH en Hofer Getriebetechnik GmbH maken op hun terrein voortgang als gepland. Landai speelt een vooraanstaande rol bij de levering van componenten voor de TX-6 en verder zullen alle of bijna alle onderdelen in China worden geproduceerd om met de TX-6 uiterst concurrerend te zijn.

Wij zullen de markt over verdere voortgang blijven informeren.

Voor verdere informatie:Antonov Automatic Transmission