Gemeente Edam-Volendam

Fraude met bijstand

De gemeente verstrekt op grond van de Wet Werk en Bijstand o.a. financiële ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben. Er is sprake van fraude als onterecht een (of een te hoge) uitkering wordt ontvangen. Om misbruik tegen te gaan vindt in het kader van fraudepreventie regelmatig onderzoek plaats naar de rechtmatigheid van uitkeringen.

Ten onrechte verstrekte bijstandsuitkering ontdekt

Recent is de gemeente daarbij een geval op het spoor gekomen waarbij sprake is van het gedurende enkele jaren ten onrechte incasseren van een uitkering door het verstrekken van geen en/of valse inlichtingen.

De uitkering is inmiddels stop gezet en er is aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. De ten onrechte verstrekte bijstand over de afgelopen periode van meer dan EUR 50.000,- wordt door de gemeente terug gevorderd.

De gemeente stelt op deze manier haar belangen veilig en werkt er zo aan dat uitkeringen conform de wet alleen worden verstrekt aan mensen die dat écht nodig hebben.