Gemeente Achtkarspelen


PERSBERICHT

2010/YG_10
Buitenpost, 16 februari 2010

Dienstverlening aan bedrijven in Achtkarspelen scoort zeer goed!
1 Maart ontvangt de gemeente Bewijs van Goede Dienst

De gemeente Achtkarspelen heeft als een van de eerste gemeenten uit Noord-Nederland deelgenomen aan een landelijk project dat gericht is op de verdere verbetering van de dienstverlening aan bedrijven. Dit landelijk project is tot stand gekomen op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en is uitgevoerd door het onafhankelijke bureau Lexnova aan de hand van het zogeheten 'Normenkader voor Bedrijven'.

Het Normenkader is een praktisch instrument om de dienstverlening aan bedrijven te meten en vervolgens merkbaar te verbeteren. De basis voor dit onderzoek is de Top 10 meest aangevraagde gemeentelijke producten door bedrijven, zoals bijvoorbeeld een bouwvergunning, drank-en horecawetvergunning of een milieuvergunning. Aan de hand van tien normen is getoetst hoe het er voor staat met de dienstverlening aan bedrijven. De gemeente Achtkarspelen scoort overwegend goed tot zeer goed op deze landelijk vastgestelde normen. Ten aanzien van vijf normen scoort zij ruim boven het landelijk gemiddelde en de overige vijf normen zitten op het landelijk gemiddelde.

Op enkele onderdelen zal de gemeente Achtkarspelen verbeteracties doorvoeren. Bedrijven hebben vaak te maken met een verscheidenheid aan regelgeving en procedures. De gemeente Achtkarspelen richt zich op de verdere verbetering van (digitale) dienstverlening die klantgericht, deskundig, tijdig en transparant is. Daarnaast worden de administratieve lasten waar mogelijk verminderd en richt de gemeente zich vooral op het mogelijk maken van activiteiten voor ondernemers. De gemeente Achtkarspelen is voornemens om deze verbeteracties in goed overleg met ondernemers uit te voeren.

Op 1 maart a.s. ontvangt de gemeente Achtkarspelen in den Haag uit handen van de staatssecretaris van Economische Zaken het Bewijs van Goede Dienst, waarop de resultaten en de verbeteracties met betrekking tot de dienstverlening aan ondernemers staan.