Provincie Friesland


------

PERSBERICHT

Nummer: 044 /FP
Datum: 16 februari 2010

Gedeputeerde Adema start 1e dienstauto op bio-ethanol

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben de nieuwe dienstauto's in gebruik genomen. Vanochtend kreeg gedeputeerde Piet Adema de sleutel van één van de Volvo's die op bio-ethanol rijden overhandigd door Gerben van der Schaaf van Volvo van der Schaaf en Mellema. De provincie Fryslân heeft een voorbeeldfunctie en werkt daarom hard aan een 'groen' wagenpark. 'We willen een duurzaam Fryslân en hebben de plicht om onze schepping goed over te dragen aan de volgende generaties. De provinciale organisatie is goed op weg. Voor 1 april rijden 42 van onze auto's op duurzame brandstoffen. Dat is meer dan tweederde van ons wagenpark', aldus gedeputeerde Piet Adema.

'Groen' wagenpark
Naast de vijf Volvo's op bio-ethanol rijden er al drie Fiat Punto's en achttien Volkswagen Caddy's op groen gas. Veertien Volkswagen Transporters op groen gas worden 1 maart as. geleverd. Ook komen er twee elektrische auto's in het provinciale wagenpark. De provincie Fryslân kan nog niet al haar auto's op een duurzame brandstof laten rijden. Door de benodigde trekkracht is het soms nodig om auto's op diesel te laten rijden.

Duurzaam tanken in Fryslân
Op dit moment zijn er zes plaatsen waar duurzame brandstoffen getankt kunnen worden: Leeuwarden (aardgas, bio-ethanol en biodiesel), Harlingen en Sneek (biodiesel) en Drachten, Heerenveen en Nes Ameland (aardgas). In Burgum, Dokkum, Sneek, Joure, Wolvega en Harlingen zijn concrete plannen voor het realiseren van een aardgastankstation. Waar nog geen groen gas geleverd kan worden, wordt aardgas gebruikt. Het is de bedoeling dat steeds meer aardgastankstations groen gas gaan aanbieden.

100.000 voertuigenplan
Hierin staat de ambitie van de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân: in 2015 rijden 100.000 voertuigen op duurzame transportbrandstoffen. Het gaat niet alleen om auto's, maar ook om vrachtwagens, bussen, scooters en boten. Het doel hiervan is een bijdrage leveren aan het verminderen van CO 2-uitstoot en schoner en zuiniger omgaan met energie. Ook het opraken van de huidige brandstoffen zoals olie en gas speelt hierbij mee.


---- --