Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Ricoh en partners lanceren Green Office Initiative: 'dubbel besparen' op kantoor

Initiatief biedt advies, tips en producten om duurzaam te besparen op kantoor

Ricoh heeft samen met partners Greenchoice, Greenhost, Energie Channel en MVO-Nederland het Green Office Initiative opgericht, een gezamenlijk initiatief om resellers en eindgebruikers van IT met advies, tips en producten te helpen om het kantoor duurzamer te maken en tegelijkertijd op kosten te besparen. Ricoh en partners, allen koplopers in hun branche op het gebied van duurzaam ondernemen, komen hiermee tegemoet aan de groeiende vraag naar milieuvriendelijke producten en diensten voor kantoren. Het initiatief is er met name op gericht om IT-resellers te voorzien van kennis en een productportfolio waarmee ze hun klanten kunnen helpen met besparen. Het Green Office Initiative zal op 12 februari 2010 officieel aanvangen met haar activiteiten en lanceert op die datum een crossmediale campagne gericht op zowel het IT-resellerkanaal als de eindgebruikers op kantoor.

Dubbel besparen
Het Green Office Initiative van Ricoh en partners stimuleert duurzaamheid op kantoor. De daarmee samenhangende kostenbesparingen vormen ook een belangrijk deel van de boodschap. Uit onderzoek blijkt namelijk dat duurzaamheid voor veel ondernemers een belangrijk thema is. De bereidwilligheid ook daadwerkelijk duurzame maatregelen te nemen stijgt echter fors als deze maatregelen ook leiden tot kostenbesparingen. De campagne vat het tegelijk besparen op kosten en milieu-impact samen in de uitdrukking "dubbel besparen".

Advies, tips producten
Het belangrijkste communicatiemiddel van het Green Office Initiative is een webportaal waarop bezoekers snel kunnen berekenen hoeveel zij kunnen besparen op kantoor. Het webportaal adviseert aan de hand van deze berekeningen ook over maatregelen en producten waarmee de bezoeker deze besparingen kan realiseren. De bezoeker kan ook zonder deze specifieke berekening algemener bespaaradvies bekijken.

IT-resellers programma
Het Green Office Initiative biedt IT-resellers die hun klanten willen adviseren over dubbel besparen op kantoor een resellers support programma. Zij krijgen ondermeer een gepersonaliseerde versie van het webportaal op een eigen webdomein. Hiermee kunnen zij op eigen titel hun klanten adviseren in dubbel besparen en zijn ze er zeker van dat de gegeneerde business ook hun onderneming ten goede komt. Het support programma omvat naast dit eigen webportaal een marketing toolkit, trainingen en ondersteuning van de deelnemende partners.

Animo
Ricoh en partners verwachten veel aandacht en animo voor het Green Office Initiative. Patrick Janssen van Ricoh; 'Uit onderzoek blijkt dat een op de vijf MKB-ondernemers actief op zoek is naar milieuvriendelijker productiemethoden, producten of diensten. Deze groep ziet omzetkansen als gevolg van de toegenomen overheidsaandacht voor een beter milieu. Duurzaamheid is niet alleen voor de eindgebruiker belangrijk, ook resellers zien steeds meer mogelijkheden om producten die het milieu ontzien in te zetten in een volwaardige IT-omgeving. De Green Office Initiative portal is een belangrijk hulpmiddel voor resellers om hun klanten te informeren over de verschillende duurzame mogelijkheden. Tegelijkertijd gaan we in op kostenbesparingen die duurzame producten met zich meebrengen. Want als we veel eindgebruikers over de streep willen trekken, is het nodig om ook andere voordelen naast duurzaamheid te benadrukken'.

Het webportaal van het Green Office Initiative kan vanaf 12 februari bezocht worden op www.goi.nu

IT resellers die geĂŻnteresseerd zijn in het marketingsupport programma kunnen kijken op www.goi.nu/resellers