Partij van de Arbeid

Den Haag, 16 februari 2010


Vragen leden Vos en Samsom (beiden PvdA) aan de minister en de Staatssecretaris van Economische Zaken

over ondoorzichtige en complexe aanbiedingen van energieleveranciers


1. Bent u ervan op de hoogte dat de energieleveranciers steeds complexere proposities lanceren die voor de consument in beginsel al moeilijk te begrijpen zijn en waarbij het door de consument bovendien achteraf niet meer te controleren is of de daadwerkelijke kosten overeenkomen met de oorspronkelijke aanbieding?


2. Bent u met ons van mening dat de aanbiedingen die de energieleveranciers aan de consument doen volgens het principe "What you see is what you get" eenduidig en begrijpelijk zouden moeten zijn en dat de afrekening daarvan achteraf ook eenvoudig controleerbaar zouden moeten zijn?


3. Bent u het met ons eens dat het complexer maken van proposities, zoals ook is gebeurd bij financiële producten ('woekerpolissen') de markt minder transparanter wordt, waardoor de marktwerking verslechtert en het risico ontstaat dat consumenten gedupeerd worden en naderhand ook weer gecompenseerd moeten worden?


4. Bent u met ons van mening dat de Energiekamer zodanig toezicht moet houden dat energiebedrijven gedwongen worden om volgens het principe van "What you see is what you get" overzichtelijke prijsvoorstellen te doen aan consumenten?


5. Overweegt u om een 'format' in te stellen met een vast aantal gegevens zodat het voor consumenten mogelijk wordt om verschillende energiebedrijven goed met elkaar te kunnen vergelijken? Waarom wel/ niet?


6. Ben u bereid om van overheidswege een vergelijkingssite, vergelijkbaar met kiesbeter.nl voor de zorgverzekeringen aan te bieden waardoor consumenten beter door de bomen het bos weer kunnen zien? Zo nee, waarom niet?
Partij van de Arbeid