Ingezonden persbericht---


Per 1 maart begint Hans van der Staak als senior adviseur bij Boomteelt DLV Plant. Na zijn studie is Hans actief geweest in diverse organisaties binnen de boomteeltsector. Laatst was hij werkzaam bij Scotts International BV.

Hans heeft veel ervaring in de boomteelt, met name op het gebied van bemesting en teelt. Hans gaat zich binnen team boomteelt DLV Plant met name richten op advisering van ondernemers in de boomteeltsector in Noord Brabant. Daarnaast zal hij actief zijn met het opzetten en uitvoeren van innovatieve projecten in de boomteeltsector.

Met het aantrekken van Hans van der Staak als nieuwe collega bouwt team boomteelt DLV Plant haar leidende positie in advies en onderzoek binnen de boomteeltsector verder uit.

Hans is per 1 maart bereikbaar op: 06 51 58 71 24 of per e-mail: h.vanderstaak@dlvplant.nl.

DLV Plant is een toonaangevende en onafhankelijk advies - en onderzoekspartner voor de plantaardige sectoren . Haar activiteiten richten zich op advies, onderzoek, projecten zowel in Nederland als daarbuiten. Door continu vernieuwende en eigentijdse diensten en producten in de markt te zetten, creëert DLV Plant meerwaarde voor ondernemers. DLV Plant heeft 170 adviseurs, onderzoekers en projectleiders in dienst. Voor meer informatie, kijk op www.dlvplant.nl