Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Actiegroep Tunnelvariant: Gemeenteraad, stop met de huidige plannen voor de zuidelijke ringweg.
De actiegroep Tunnelvariant roept in een brief aan de Groninger raadsfracties op om de plannen met betrekking tot de Zuidelijke Ringweg stop te zetten, en om met beter onderzoek en ruimere financiering tot een beter voorstel voor de Zuidelijke Ringweg te komen.
De actiegroep stuurde begin januari een lijst met vragen naar de stuurgroep Zuidelijke Ringweg, omdat er onder de Groningers veel onduidelijkheden zijn over dit ingrijpende project. Zo is er geen geld voor de gepresenteerde variant met 3 deksels. Verder is het onduidelijk waarom er gekozen is voor een oplossing op bestaand tracé, waar vooral het doorgaande verkeer van lijkt te profiteren en stadsverkeer weinig mee opschiet. Ook is het de vraag of de toenemende milieubelasting in dit dichtbevolkte gebied nog wel wettelijk toegestaan is. Tot slot vraagt de actiegroep zich af hoe er tijdens de bouw (volgens de plannen minstens 5 jaar) voor gezorgd wordt dat het verkeer door kan rijden, en winkels en bedrijven bereikbaar zullen blijven. In onder meer Amsterdam, Delfland en Maastricht blijkt het mogelijk te zijn om voor tussen de 600 tot 900 miljoen wegen ondergronds te brengen. Minister Eurlings had het bij de tunnel onder Maastricht over de 'effectieve lobby vanuit zijn departement en burgemeester Gerd Leers'. De vraagt dringt zich op waarom dit niet in Groningen kan. Ook dit verdient volgens de actiegroep een duidelijk en goed onderbouwd antwoord. Dat verkeersmaatregelen ook niet altijd het beoogde effect hebben, blijkt uit de onlangs afgeronde Langman maatregelen op het Julianaplein. De files zijn hier juist langer geworden doordat verkeer richting Drachten weer linksaf de stad in kan. Verkeer en Waterstaat heeft dit naar eigen zeggen niet kunnen voorzien. De actiegroep maakt zich dan ook ernstig zorgen over de nog veel ingewikkelder aanpak van de gehele zuidelijke ringweg.
Die aanpak op bestaand tracé leidt volgens de actiegroep tot grote overlast tijdens de bouw en grotere milieubelasting na de bouw. Bovendien is het nog maar de vraag of het stadsverkeer er beter van wordt. Groningen heeft altijd een grote bijdrage geleverd aan de Nederlandse economie. De actiegroep vindt het daarom niet meer dan logisch dat het Rijk minstens zoveel investeert in Groningen als in de rest van Nederland. Zij vraagt de gemeenteraad daarom de plannen stop te zetten, beter onderzoek naar andere oplossingen te doen en ervoor te zorgen dat het Rijk meer geld beschikbaar stelt. De brief aan de raadsfracties en de volledige vragenlijst zijn te vinden op de website van de actiegroep: www.tunnelvariant.nl
===========================