Gemeente Den Haag

|Datum | |

|                      |16 februari 2010       |
|                      |               |
|                      |               |
|                      |               |
|                      |               |
Gemeente Den Haag onderzoekt aankoop Jan Steen

De gemeente Den Haag gaat een poging ondernemen tot aankoop van het samengestelde schilderij De huwelijksnacht van Tobias en Sarah van Jan Steen. Dat heeft het college van B&W besloten. De gemeente Den Haag voert momenteel gesprekken met diverse partners (waaronder het rijk en enkele fondsen) om na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor verwerving van het schilderij.

In 1996 werd het schilderij De aartsengel Rafael, dat gemeentelijk eigendom was geworden door het legaat-Bredius, herenigd met het schilderij Het gebed van Tobias en Sarah. Dit schilderij was eigendom van het rijk en werd toegewezen aan de erven Goudstikker. Aanleiding voor het collegebesluit is de uitspraak van de rechter dat de gemeente haar aandeel in het samengestelde schilderij niet mag verkopen aan de erfgename van de kunsthandelaar Goudstikker. Wethouder Marieke Bolle (Cultuur en Financiën): "De Huwelijksnacht van Tobias en Sarah is een interessant werk van een belangrijke meester en het is me een lief ding waard dat het schilderij hier in het Haagse Museum Bredius blijft. Ik hoop dan ook dat we in goed overleg met de betrokken partijen tot een realistische overeenkomst kunnen komen".

Museum Bredius wordt voor de gemeente beheerd door de Stichting Bredius Genootschap. In aansluiting op een eerder ingezette actualisering van de in 1985 gemaakte beheerafspraken heeft het college van B&W tevens aan wethouder Bolle gevraagd een voorstel te doen om de positie van museum Bredius in de toekomst organisatorisch en financieel te versterken.Gemeente Den Haag