Gemeente Veenendaal


Feestelijke start aanleg bijzonder warmtesysteem

Op 16 februari 2010 onthulde wethouder Wim van Maanen samen met Jaap Hazeleger, directeur BAM Techniek Veenendaal, een bouwbord voor het Warmte en Koude uit Drinkwater (WKD)-systeem. Dit gebeurde op de nieuwbouw locatie van de CSV en het ROC A12 aan het Goeie Spoor.

Directeur van CSV, Dick Looyé en de voorzitter van het College van bestuur van het ROC A12, Ben Roodink waren ook aanwezig bij de handeling. Naast vertegenwoordigers van Vitens, gemeente, zwembad de Vallei en Hollander Techniek/Matrixbouw.

Â

Met de onthulling van het bouwbord markeerden wethouder van Maanen en directeur Hazeleger de start van de aanleg van het systeem. Een systeem waar het zwembad de Vallei en het CSV en het ROC A12 straks veel baat bij hebben. Zowel in milieubesparende (duurzame) energie als in financiële zin.

Â

Hoe werkt het systeem?

Drinkwaterbedrijf Vitens, dat naast de nieuwe gebouwen van CSV en ROC A12 ligt, pompt (bijna) continu grondwater op dat gebruikt wordt als drinkwater. Het grondwater kan, voordat het gezuiverd wordt om er drinkwater van te maken, enkele graden opgewarmd of afgekoeld worden. Door de scheiding tussen de waterstroom is het mogelijk om warmte of koude uit de drinkwaterstroom te onttrekken. De inzet van een warmtepomp zorgt ervoor dat het opgepompte water gebruikt kan worden voor verwarming (of koeling) van de nabijgelegen gebouwen. Vandaar ook de naam: Warmte en Koude uit Drinkwater (WKD) â systeem.

Â

Wat levert het op?

Een zwembad verbruikt veel energie om het warm te houden. Door warmte duurzaam op te wekken, wordt niet alleen het milieu gespaard door een verminderde CO2 uitstoot, maar levert het ook een financieel voordeel op. Nu verbruikt het zwembad aardgas voor warmteopwekking. Na de aanleg van het WKD systeem kan het verbruik van aardgas met ca. 50% gereduceerd worden. Daar staat tegenover dat de te installeren warmtepomp uiteraard elektriciteit verbruikt, maar per saldo verdient het systeem zich terug. De terugverdientijd bedraagt, afhankelijk van de gas- en elektriciteitsprijs, zoân 10 jaar. De vermindering van de CO2 uitstoot start direct nadat het WKD systeem operationeel in gebruik is genomen.

Â

Het WKD systeem kan voor een groot deel voorzien in de energievoorziening (warmte- en koudevraag) van het zwembad en de beide scholen die nu onder één dak worden gehuisvest aan de Sportlaan.

Â
Naar verwachting zal het systeem in de zomer 2010 operationeel zijn voor zowel zwembad als de beide scholen.