Gemeente Rotterdam


---


|              |             |[pic]            |
|              |             |              |
|[pic]           |2010 | 7         |Concerncommunicatie     |
|              |Collegevergadering van  |              |
|              |16 februari 2010     |Bezoekadres: Stadhuis    |
|              |             |Coolsingel 40, Rotterdam  |
|              |             |Postadres: Postbus 70012  |
|              |             |3000 KP Rotterdam     |
|              |             |              |
|              |             |Collegewoordvoerder: Mark de|
|              |             |Boer            |
|              |             |Telefoon: 010-267 2183   |
|                                         |
|                                         |
|Burgemeester                                   |
|                                         |
|1                                         |
|16-2                                       |
|Het College stelt op 15 februari 2010 van 8.00 tot 11.00 uur de Burgerzaal    |
|beschikbaar voor het Roze Ontbijt. Professionals en vrijwilligers van ondermeer de|
|homo-organisaties, migrantenorganisaties en welzijnsinstellingen worden      |
|uitgenodigd om te praten over Rotterdam als een veilige en vriendelijke stad voor |
|homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Het programma van het ontbijt  |
|bestaat uit het voorstellen en presenteren van de ambassadeurs, een lezing uit de |
|praktijk van Rotterdam Verkeert, muziek en theater. Het project wordt uitgevoerd |
|door Stichting Rotterdam Verkeert, Apollo en COC Rotterdam, in samenwerking met de|
|dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving. De wethouder Participatie, Cultuur en  |
|Milieu zal aanwezig zijn en een rol vervullen in het programma.          |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|Wethouder Haven, Financiën, Buitenruimte en Organisatie              |
|                                         |
|1                                         |
|16-2                                       |
|Het college heeft het Reglement burgerlijke stand 2010 vastgesteld. De      |
|openingstijden van de stadswinkel Prins Alexander zijn geupdate en de       |
|openingstijden van de nieuwe deelgemeente Rozenburg zijn in de bijlage opgenomen. |
|Ook staat duidelijker vermeld voor welke periode een buitengewoon ambtenaar van de|
|burgerlijke stand kan worden benoemd en welke voorwaarden hieraan worden gesteld. |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|Wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening                      |
|                                         |
|1                                         |
|16-2                                       |
|Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan Golfbaan Oost-Abtspolder vast |
|te stellen. Het doel van het bestemmingsplan is het mogelijk maken van een    |
|golfbaan, een oefenbaan en een driving range en de bouw van bijbehorende     |
|voorzieningen, zoals een multifunctioneel clubgebouw met beheerderswoning en de  |
|aanleg van recreatievoorzieningen. Omdat het geldende bestemmingsplan verouderd is|
|en de ontwikkeling niet gerealiseerd kan worden op basis van dit plan is er voor |
|gekozen om deze ontwikkelingen via een nieuw bestemmingsplan mogelijk te maken. In|
|de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage lag zijn diverse zienswijzen |
|ingediend die in het raadsvoorstel worden besproken.               |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|Wethouder Volksgezondheid, Welzijn en Maatschappelijke Opvang           |
|                                         |
|1                                         |
|16-2                                       |
|Het college van B&W heeft de wijkactieplannen voor 2010 (Integrale        |
|wijkactieplannen of iWAPpen) van de deelgemeenten Hoogvliet, Overschie en     |
|IJsselmonde en de wijkraad Pernis vastgesteld.                  |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|Wethouder Werk, Sociale Zaken en Grote Stedenbeleid                |
|                                         |
|1                                         |
|16-2                                       |
|Het college heeft het Marktreglement Rotterdam 2008 gewijzigd. De wijzigingen zijn|
|nodig door de samenvoeging van de gemeente Rozenburg en de gemeente Rotterdam.  |
|Daarnaast leiden de wijzigingen tot een verbetering en verfijning van de     |
|regelgeving. In het nieuwe marktreglement is het voortaan mogelijk voor     |
|marktkoopmannen om een dubbele kraam te bezitten, worden bij overlijden de rechten|
|van de vergunninghouder overgeschreven op de nog levende echtgenoot en wordt de  |
|maatvoering van verkoopwagens vergroot van 6 naar 10 meter.            |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|Schriftelijke vragen                               |
|                                         |
|Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:  |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|*                                         |
|het raadslid drs. M.G.T. Pastors (Leefbaar Rotterdam) over het persbericht van 9 |
|november jl. inzake minder sloop en meer betaalbare woningen.           |
|                                         |
|                                         |
|*                                         |
|het raadslid L.C. Bruijn (PvdA) over komst Europese supercomputers.        |
|                                         |
|                                         |
|*                                         |
|het raadslid J. Baljeu over onderzoek naar kindermishandeling tijdens Koranlessen.|
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|*                                         |
|het raadslid C.G.J. Verbrugge (PvdA) over gevolgen Klimaattop Kopenhagen voor het |
|Rotterdam Climate Initiative                           |
|                                         |

-----------------------
Pagina 1 van 2


---- --