ChristenUnieAOW-toeslag voor jongere partner niet vervroegd afgeschaft

dinsdag 16 februari 2010 21:00 De ChristenUnie is blij dat de AOW-partnertoeslag voor een partner jonger dan 55 jaar niet reeds in 2011 wordt afgeschaft, zoals het kabinet eerder van plan was. Kamerlid Cynthia Ortega: ,,Wij hebben in de Kamer onze bedenkingen tegen dit voornemen kenbaar gemaakt. Ik ben bijzonder blij dat de staatssecretaris van de maatregel afziet.''

Vandaag maakte staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend dat ze afziet van vervroegde afschaffing van de AOW-partnertoeslag per 1 januari 2011, voor de groep nieuwe AOW'ers met partners jonger dan 55 jaar. De ChristenUnie had grote bezwaren tegen deze vervroegde afschaffing vanwege de korte termijn waarop deze van kracht zou worden. Cynthia Ortega: ,,Mensen hebben bij de voorbereiding op hun oude dag rekening gehouden met een toeslag, en kunnen niet een jaar vantevoren nog maatregelen te treffen om het gat te dichten dat ontstaat wanneer die toeslag wegvalt.''

Op verzoek van de ChristenUnie en andere partijen in de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Klijnsma onderzocht of het mogelijk was de scherpe kanten van de voorgenomen maatregel te verzachten. De bewindsvrouw maakte vandaag bekend dat er in dat geval weinig zou overblijven van het beoogde bezuinigingseffect; ,,je moet je afvragen of het verstandig is om aan deze ingreep vast te houden. Zeker ook gelet op de ingrijpende gevolgen die het in individuele gevallen kan hebben. Daarom heb ik besloten de vervroegde afschaffing niet door te laten gaan," aldus Klijnsma.

Het financiële gat dat hierdoor ontstaat, wordt deels gedicht door de al aangekondigde algemene korting op de AOW-partnertoeslag te verhogen naar 8 procent. Overigens geldt deze korting op de AOW-partnertoeslag niet voor mensen met een huishoudinkomen van minder dan 20.000 euro. De AOW-partnertoeslag wordt in 2015 helemaal afgeschaft voor alle nieuwe AOW'ers. Het kabinet heeft dit in 1995 besloten vanwege de verdergaande individualisering en de emancipatie van vrouwen.