Klink ontvangt boek `Koffie met cake` over fatale medische misser


Aangrijpend boek van Ingrid Roerhorst die haar moeder verloor door medische misser

BOEK OP LANGEDIJK, 20100216 -- Het is onaanvaardbaar dat in Nederland jaarlijks naar schatting meer dan 1700 mensen overlijden als gevolg van vermijdbare medische missers. Dat is de boodschap van Ingrid Roerhorst, die haar moeder verloor na een fout tijdens een relatief eenvoudige ingreep, aan minister Klink van Volksgezondheid en de Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg. Roerhorst stuurde haar net verschenen boek `Koffie met cake` op samen met een indringende brief.

Veel medische fouten zijn het gevolg van een ontoereikende communicatie tussen arts en patiënt, en tussen artsen onderling. Uit jaarverslagen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg blijkt dat calamiteiten schrikbarend vaak niet worden gemeld door zorginstellingen, ook al zijn ze daartoe wel wettelijk verplicht.

De moeder van Ingrid Roerhorst stierf tien jaar geleden na een leverbiopsie aan een bloeding, doordat de toediening van bloedverdunners voorafgaand aan de ingreep niet tijdig was gestaakt. Ingrid Roerhorst schreef hierover een aangrijpend boek, dat ze meezond met haar brief aan de minister en inspecteur. De klachtenprocedure die zij en haar familie doorliepen geeft een verbijsterend inzicht in het reilen en zeilen van de medische wereld in ons land.

`Het trieste verhaal van mijn moeder staat helaas niet op zich en blijkt nog steeds actueel,' houdt Roerhorst de minister voor. Zij hoopt dat Klink in haar boek Koffie met cake aanleiding ziet het belang van goede communicatie en het melden van calamiteiten aan de Inspectie nog eens nadrukkelijk onder de aandacht van de Nederlandse zorginstellingen te brengen.

Koffie met cake - Een fatale medische misser verschijnt bij GigaBoek, kost ¤ 14,95 en is vanaf 17 februari overal verkrijgbaar. ISBN 97890 8548 2512