Gemeente Westvoorne


Aanleg nieuwe oeververbinding

Aanleg nieuwe oeververbinding heeft positieve effecten op de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de regio.

Tijdens een werkconferentie op 10 februari jl. hebben bestuurders en ambtenaren van de gemeenten op Voorne-Putten gediscussieerd over kansen en risicoâs van een nieuwe oeververbinding onder de Nieuwe Waterweg. Er zijn twee varianten: de Blankenburgtunnel of de Oranjetunnel. Tijdens de discussie in het Spijkenisser stadhuis kwam een lichte voorkeur voor de Blankenburgtunnel naar voren. De komst van deze tunnel leidt echter tot extra verkeersdrukte op de N57 tussen Brielle en Zeeland. Daarom zijn maatregelen op deze weg noodzakelijk vinden de vijf regiogemeenten Brielle, Westvoorne, Hellevoetsluis, Bernisse en Spijkenisse.

Â

De aanleg van de Blankenburgtunnel âde verbinding van de A20 onder de Nieuwe Waterweg door naar de A15- leidt tot een ontlasting van de Botlektunnel en de Beneluxtunnel en dat is goed voor het eiland Voorne-Putten. Tijdens de discussie is duidelijk geworden dat de aanleg van deze tunnel extra kansen biedt voor de realisering van de

A4-Zuid. Het aantal extra verkeersbewegingen in de Beneluxtunnel als gevolg van de aanleg van de A4-Zuid kan daardoor veel beter worden opgevangen. Voordat de gemeenten een definitief standpunt innemen over het voorkeurstraject, willen zij eerst de resultaten afwachten van onderzoeken naar de verkeerseffecten van beide tunnels.