GroenLinks Amersfoort


Standpunten GroenLinks Amersfoort

Woensdag 3 maart 2010, 08:00u amersfoort

* Verkiezingen

* Programma

* Gemeenteraad

* Standpunten

Standpunten GroenLinks Amersfoort

In de aanloop naar de raadsverkiezingen van woensdag 3 maart krijgt GroenLinks regelmatig de vraag wat onze concrete standpunten zijn voor de komende raadsperiode. We hebben de standpunten van onze flyer voor de verkiezingen even op een rijtje gezet. Lees voor meer informatie ons verkiezingsprogramma 'Groen Werkt!'.

Groen betekent duurzaamheid met groene banen in duurzame sectoren.

GroenLinks wil:


* Werk maken van duurzaam bouwen, energiebesparing en duurzame energie. Een kennisloket voor groen ondernemen.
* Dubbel zoveel stallingplaatsen bij de stations, betere fietspaden en doorgaande fietssnelwegen. Zet de fiets op groen!
* Een groene stad. Maak van het Heiligenbergerbeekdal een ecologisch stadspark. Geen aantasting Birkhoven-Bokkeduinen.

Groen betekent dat iedereen in de samenleving meetelt en meedoet.

GroenLinks wil:


* Mooie ontmoetingsplekken, overal in de stad. Daar komen mensen elkaar op een ongedwongen manier tegen.

* Passend onderwijs voor alle leerlingen. Ook leerlingen die iets extra's nodig hebben.

* Een buurtbeheerbedrijf voor prettige buurten, sociale binding en werk op wijkniveau. Ruimere buurtbudgetten voor dagelijks onderhoud.

Groen betekent dat bewoners, bedrijven en instellingen kracht halen uit goede samenwerking.

GroenLinks wil:


* Geen noodlokalen meer. Scholen overleggen per wijk over huisvesting. Bestaande ABC-scholen verder uitbouwen.
* Meer regie in de hulpverlening. Organisaties werken beter samen zodat niemand tussen wal en schip valt.

* Oprichting van een Regionale Raad voor duurzame economie en van een overlegplatform van gemeenteraad, bedrijven en instellingen.

Groen betekent dat iedereen gebruik kan maken van wat de stad te bieden heeft.

GroenLinks wil:


* Sport voor iedereen. Sportparken inrichten voor meerdere sporten. Liever een sporthal en een zwembad in Vathorst dan een kunstijsbaan.

* Openbare ruimte en openbare gebouwen veilig en toegankelijk maken voor iedereen. Ook voor ouderen en mensen met een beperking.
* Liever cultuur in iedere wijk dan geld steken in een nieuwe Flint. Kunst is een middel om ontmoeting te stimuleren.

Downloads
Programma GroenLinks Amersfoort 2010-2014.pdf Flyer GroenLinks Amersfoort 2010-2014.pdf Verkiezingskrant GroenLinks Amersfoort 2010.pdf

Standpunten
Standpunten GroenLinks Amersfoort 2006-2010

Zie het origineel