Gemeente Drechterland

16-2-2010
3,2 Hectare bedrijventerrein verkocht

Laatste kavel Bedrijventerrein Zuiderkogge fase 3 verkocht

Vorige maand is de laatste kavel verkocht op het bedrijventerrein Hem/Venhuizen, beter bekend als Zuiderkogge fase 3. In 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten bedrijventerrein uit te geven in Hem/Venhuizen: Bedrijventerrein Zuiderkogge fase 3. Nu is ook de laatste kavel verkocht en zal het terrein worden ingericht.

Voorbereiden inrichting Zuiderkogge
Fase 3 maakt deel uit van bedrijventerrein Zuiderkogge aan de Koggeweg in Hem. De 22 kavels liggen aan de Volharding, Groeneweg en Driebanweg. Nu de laatste kavel is verkocht gaat de gemeente starten met de voorbereidingen voor het "woonrijp maken" van het plan. De finale asfaltlaag wordt aangelegd, er komt belijning op de weg en het openbaar groen wordt ingericht. De straten zijn al voorzien van naamborden.

Samenwerking en onderhoud terrein
Op dit moment zijn de ondernemers en de gemeente met elkaar in overleg voor Parkmanagement. Middels parkmanagement is het mogelijk voor bedrijven om gezamenlijk diensten in te kopen zoals bijvoorbeeld camerabewaking, energie en/of ophalen oud papier en afval. Ook het onderhoud van het openbare gebied kan hierin meegenomen worden en onderhouden worden op een niveau die de ondernemers wensen.