Project Gemeente Westland

Cultuur: samenwerking voorop

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur: samenwerking voorop

Publicatiedatum: 16-02-2010

Hoe kun je samen met de culturele organisaties in Westland komen tot een realistisch uitvoeringsprogramma kunst en cultuur. Dat was de centrale vraag van een bijeenkomst die op 11 februari jl. in De Lier werd gehouden.
Zo'n 70 vertegenwoordigers van professionele en vrijwilligersorganisaties spraken die avond over de uitvoering van het kunst- en cultuurbeleid in Westland.

Aan de hand van vragen konden de deelnemers met een stemkastje hun mening geven over allerlei onderwerpen en ideeën. De uitslagen daarvan leverden vaak boeiende discussies op, maar ook kritische vragen. Is het culturele veld wel voldoende vertegenwoordigd in het Cultureel Platform Westland dat wordt opgericht? Is er straks wel voldoende geld beschikbaar voor alle plannen? Moet de gemeente wel zo'n sterke coördinerende rol spelen als het gaat om de uitvoering van het cultuurbeleid?

Hoewel de bijeenkomst niet leidde tot concrete beslissingen, gaven de gemaakte opmerkingen wel aan in welke richting gemeente, organisaties en verenigingen verder willen op weg naar versterking en verbetering van de kunst en cultuur in Westland. Samenwerking is daarbij het kernbegrip. Of zoals wethouder Arne Weverling de bijeenkomst afsloot: "We zijn vanuit het niets begonnen met de Kadernota Kunst en Cultuur, we hebben samen nog flink wat stappen te maken, maar we zijn op weg en komen ergens."