Vele harten virtueel gebroken

16/02/2010 15:10

Pimp My Pro

Op de dag na Valentijnsdag blijkt er plots een hoop virtueel ontvriend te worden. Ontvrienden, pas nog uitgeroepen tot woord van het jaar, is het verbreken van vriendschappen op sociale netwerken zoals Hyves.

Nu Valentijnsdag achter de rug is blijken veel Nederlanders nog eens extra kritisch naar hun vrienden te kijken en waar nodig te ontvrienden. Dit blijkt uit cijfers van Pimp My Pro, een site waarbij gebruikers van Hyves kunnen bijhouden wie met hun de digitale vriendschap heeft verbroken.

In de week voor Valentijnsdag heeft Pimp My Pro ook een onderzoek gedaan onder 1500 Nederlanders welke actief zijn op Hyves. Hieruit blijkt dat bijna 55% van alle ondervraagden met regelmaat de Hyves bekijkt van zijn of haar ex-geliefde, ook pluist iets meer dan de helft de krabbels van de vorige partner na.

Vooral vrouwen weten moeilijker hun ex uit hun gedachten te verbannen, 35% meer vrouwen dan mannen blijkt de sporen van hun ex nog digitaal te volgen.

In totaal gaf bijna 70% van de ondervraagden aan niets te verwachten tijdens Valentijnsdag. Tijdens een korte rondvraag na Valentijnsdag bleek deze verwachting ook te zijn uitgekomen. Ondanks het feit dat men niets verwachtte, sneuvelden er wel flink meer digitale vriendschappen tijdens en na Valentijnsdag.

Via Pimp My Pro houden zo'n 30.000 Nederlanders bij wie met hun de vriendschap verbreekt op Hyves. Pimp My Pro is geen onderdeel van Hyves, maar maakt gebruik van een koppeling met Hyves welke door de leden geactiveerd kan worden.

http://www.pimpmypro.nl