Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Maatregelen om C2000 te verbeteren

16 februari 2010

Minister Ter Horst treft samen met de veiligheidsregio's maatregelen om C2000 te verbeteren. C2000 is het systeem voor mobiele communicatie voor politie, brandweer, ambulances en marechaussee. Op circa 60 plaatsen in Nederland waar nu onvoldoende dekking van het netwerk is, zullen er de komende twee jaar versneld extra masten komen of worden andere technische maatregelen genomen. Dit kost ongeveer 50 miljoen euro. Ook wordt bekeken hoe het gebruik van mobilofoons en portofoons beter kan, vooral in gebouwen. Samen met andere technische en organisatorische maatregelen moet op deze manier het vertrouwen in C2000 weer groeien.

Dat schrijft Ter Horst aan de Tweede Kamer in reactie op het eindrapport van de expertgroep C2000, onder leiding van Don Berghuijs (directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond).

De gebruikers van C2000 bij de politie en de hulpverleningsdiensten zijn over het algemeen tevreden. Kritiek hebben ze op het werken met C2000 tijdens grote evenementen en calamiteiten. Ook missen ze dekking in gebouwen, aangezien C2000 geen binnenhuisdekking garandeert. Dit zou alleen kunnen door het hele netwerk aan te passen en een groot aantal masten bij te plaatsen tegen exorbitante kosten. Ook onder het oude, analoge systeem was er geen gegarandeerde dekking binnenshuis. Vooral de brandweer gebruikt C2000 in gebouwen buiten het netwerk om; de communicatie verloopt dan rechtstreeks van portofoon naar portofoon. Binnenkort worden de resultaten van een onderzoek bekend hoe deze vorm van communicatie binnen gebouwen beter kan. Daarnaast kunnen gemeenten verplichten dat bepaalde tunnels en gebouwen die voor het grote publiek toegankelijk zijn speciale apparatuur moeten krijgen om de werking van C2000 in die gebouwen te garanderen. Het blijkt dat gemeenten hierin zeer terughoudend zijn. Er komt daarom een richtlijn zodat gemeenten beter weten wanneer een gebouw aangepast moet worden voor C2000. Ook wordt bekeken of er voorzieningen mogelijk zijn die zorgen voor tijdelijke dekking van C2000 in een bepaald gebouw.

C2000 werkt met een indeling in gespreksgroepen. Minister Ter Horst heeft het Veiligheidsberaad (de burgemeesters die voorzitter zijn van de veiligheidsregio's) gevraagd de procedures voor de indeling in gespreksgroepen tegen het licht te houden en aan te vullen. Op die manier kan de beschikbare capaciteit van C2000 efficiënt worden gebruikt en is goede samenwerking in de communicatie mogelijk. Ook wordt bekeken hoe de procedures en afspraken bekend worden gemaakt bij de C2000-gebruikers en worden geoefend.

Overige maatregelen: 0M onderzoek naar de behoefte aan communicatiecapaciteit tijdens rampen en crises, in vergelijking met de capaciteit die dagelijks voor het gewone werk nodig is; 0M onderzoek naar de communicatiebehoeften in de toekomst (over circa 15 jaar); 0M verbeteren van het onderwijs, het oefenen en de bijscholing in het werken met C2000; 0M een speciale verbindingsofficier in de meldkamer krijgt de regie over de communicatie tijdens calamiteiten.