Ministerie van Justitie

Justitie op ANP-bericht over personeel Dienst Justitiële Inrichtingen

Reactie Ministerie van Justitie op ANP-bericht over personeel Dienst Justitiële Inrichtingen

Nieuwsbericht | 16-02-2010

Het is onjuist dat de Dienst Justitiële Inrichtingen al jaren personeel werk laat doen waarvoor het niet is opgeleid. Elk personeelslid is opgeleid voor de functie die hij of zij uitvoert.

De 800 personeelsleden die in het ANP-artikel worden genoemd, zijn geen penitentiaire inrichtingwerkers in het gevangeniswezen. De 800 personeelsleden maakten tot voor kort deel uit van de zogeheten DJI-pool. Het betrof personeel met een tijdelijke aanstelling als bewaker-beveiliger.

De DJI-pool is rond 2002 sterk uitgebreid in verband met de detentie van bolletjesslikkers op Schiphol. Later is het personeel ingezet in de detentiecentra voor vreemdelingen. Per 1 oktober 2009 is de DJI-pool opgegaan in de nieuwe Dienst Personele Ondersteuning. Daarmee is er ook geen sprake meer van tijdelijk werk. Het personeel uit de pool krijgt na de tijdelijke aanstelling een vaste aanstelling aangeboden. Personeel uit de DJI-pool wordt niet ingezet in het gevangeniswezen.