Belgische Federale Overheid


* Rijksdienst voor Pensioenen opent klachtendienst

Rijksdienst voor Pensioenen opent klachtendienst

Datum: 16 februari 2010

Als u een klacht heeft over de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) kunt u voortaan terecht bij de dienst Klachtenmanagement. De RVP hoopt via deze dienst ook meer zicht te krijgen op uw verwachtingen als klant.

Om misverstanden bij het noteren van een klacht te voorkomen, aanvaardt de RVP enkel schriftelijke klachten.
U vindt het klachtenformulier op de website van de RVP (DOC, 1 p. - 44 kB). U kunt het formulier ook telefonisch aanvragen op het nummer 0800 50246 (op weekdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.).

Als u het formulier ingevuld hebt, kunt u het per e-mail versturen naar de Rijksdienst voor Pensioenen: info@rvp.fgov.be. U kunt uw klacht ook per post versturen naar:

Rijksdienst voor Pensioenen
Zuidertoren
1060 Brussel

U kunt bij de Rijksdienst voor Pensioenen enkel klachten indienen over de werking van de Rijksdienst zelf. Klachten over de inhoud van de regelgeving bijvoorbeeld zal de RVP onontvankelijk verklaren.

Meer informatie over de klachtendienst en over ontvankelijke en niet-ontvankelijke klachten vindt u op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen.