Vijftigste Vastenaktie-campagne van start

16/02/2010 15:49

Cordaid

Morgen Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd, start Vastenaktie haar vijftigste campagne. Talloze vrijwilligers en zo'n 1000 groepen verbonden aan kerken in het hele land zullen zich via het organiseren van maaltijden, koffiestops, sponsoractiviteiten, lezingen op scholen etc. inzetten voor de grootste collecte van Nederland op ontwikkelingssamenwerking. Vastenaktie ondersteunt kleinschalige, vooral sociaaleconomische projecten in ontwikkelingslanden. Sinds de oprichting van Vastenaktie in 1961 heeft het fonds een groei van 748.000 Euro naar 5.4 mln Euro in 2009 doorgemaakt. In totaal doneert naar schatting een half miljoen huishoudens in ons land aan Vastenaktie.

De jaarlijkse bisschoppelijke Vastenaktie, in Nederland gevoerd door de katholieke ontwikkelingsorganisatie Cordaid, is een sterk lokaal gewortelde campagne. De altijd trouw gebleven achterban zorgt ervoor dat solidariteit met armen in ontwikkelingslanden en bewustwording van de effecten van onze levensstijl op hen, verankerd is in haar eigen netwerken zoals kerken, scholen, verenigingen en de eigen huiselijke kring. Reden voor Vastenaktie om ter gelegenheid van haar 50e campagne de waarde van deze bijzondere verbintenis naar voren te schuiven.

Dit jaar staat steun aan kleine boeren in Malawi centraal. Het overwegend agrarische Malawi is sterk afhankelijk van de regentijd maar ondervindt ernstige gevolgen door klimaatverandering. De regens worden korter, droogtes extremer. Vastenaktie helpt boeren met landbouwtrainingen, toegang tot lokale markten en het omschakelen naar nieuwe, droogtebestendige gewassen en irrigatieprogramma's.

Ambassadeurs

KRO presentatrice en journaliste Hella van der Wijst is onze nieuwe algemene Vastenaktie ambassadeur. Zij presenteerde oa twee weken geleden in Den Bosch een jubileum viering met duizend lokale vrijwilligers. Meteorologe Margot Ribberink is klimaatambassadeur voor de campagne van 2010. Samen met Vastenaktie-vrijwilligers bezocht zij de projecten in Malawi.

Spirituele kunst

In het kader van het jubileum worden in Philippine en Vlaardingen op 21 februari overzichtstentoonstellingen over hongerdoeken geopend. Het gebruik van hongerdoeken stamt uit de Middeleeuwen. Sinds 1976 worden hongerdoeken van 2x3 meter opnieuw gemaakt door kunstenaars uit het Zuiden en tijdens de vastentijd in de kerken opgehangen. De expositie in Philippine toont kopieën van alle doekentot heden, in Vlaardingen hangen de originelen voor zover behouden. Vastenaktie verspreidde in achterliggende tientallen jaren de hongerdoeken in Nederland. Ook worden wandeltochten in het hele land georganiseerd. Meer informatie staat op de www.vastenaktie.nl