Innovaties voor gezond ouder worden gezocht

16/02/2010 15:50

Agentschap NL

Het bevorderen van gezond ouder worden, is waar de eerste 'Call voor Experimenten' van het Zorginnovatieplatform om draait. Organisaties uit alle sectoren van de maatschappij worden via deze call opgeroepen om innovatieve projecten in te dienen om de gezondheid van 55-plussers in Nederland te bevorderen. Voor deze eerste oproep is 6,7 miljoen euro beschikbaar. Vanaf vandaag tot en met woensdag 14 april kunnen de voorstellen worden ingediend bij Agentschap NL.

Doel van deze eerste 'Call voor Experimenten' is om de gezondheid van 55-plussers te bevorderen, zodat zij langer in optimale gezondheid en zonder beperkingen leven. Hierdoor is het voor hen mogelijk om langer actief deel te nemen aan de maatschappij. De oproep beperkt zicht niet tot de zorgsector, maar richt zich op alle sectoren binnen de maatschappij. Dit omdat innovaties uit andere sectoren een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de druk op het zorgsysteem als gevolg van de toenemende vergrijzing en vergroening in de samenleving.

Voorbeelden, waaraan gedacht wordt, zijn o.a. een nieuw woning- of wijkconcept dat de gezondheid bevordert, een nieuwe manier van het trainen van mantelzorgers, inzetten van techniek uit de auto-industrie voor nieuwe ergotherapeutische ontwerpen, een voedingsstof die de bloeddruk helpt verlagen of een nieuwe manier van relatiebemiddeling dat sociale netwerken vergroot en zo de vereenzaming van de doelgroep tegengaat.

De projectvoorstellen moeten in ieder geval gericht zijn op:


- preventie gericht op gezondheid en leven met beperkingen: 'langer meedoen';


- ouderen (55-plussers);


- sectoroverstijgende ideeën.

Voor deze call is 6,7 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt verdeeld over twee fases; een haalbaarheidsonderzoek, waarvoor nu voorstellen kunnen worden ingediend, en een ontwikkelingstraject. Het maximale budget voor een haalbaarheidsonderzoek bedraagt 50.000 euro.

Voorstellen kunnen tot en met woensdag 14 april 2010 worden ingediend bij Agentschap NL. Zie voor meer informatie www.agentschapnl.nl/zorg.

Zorginnovatieplatform en MIA-G

Het Zorginnovatieplatform (ZIP) is de opdrachtgever van deze call. Het budget voor het Zorginnovatieprogramma komt van het ZIP en van de Maatschappelijke Innovatie Agenda Gezondheid (MIA-G).

Het ZIP bestaat uit inhoudsdeskundigen die allemaal hun sporen verdiend hebben in de zorgsector, het bedrijfsleven, de wetenschap of de overheid. Meer informatie: www.zorginnovatieplatform.nl.

http://www.agentschapnl.nl/zorg