Partij voor de Vrijheid (PVV)

PVV: geen uitzonderingspositie voor moslims betreffende bodyscan - Kamervragen
dinsdag 16 februari 2010

De Tweede Kamerleden Hero Brinkman en Sietse Fritsma (beide PVV) willen van de ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie en WWI opheldering over het bericht dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) zwicht voor de eisen van moslims met betrekking tot de bodyscans op Nederlandse vliegvelden.

Een woordvoerder van de NCTb heeft namelijk aangegeven dat de Nederlandse apparatuur momenteel voldoet aan de eisen van een Amerikaanse islamitische organisatie, die vorige week in een fatwa heeft bepaald dat moslims conform de sharia niet door bodyscans mogen. Tevens geeft deze woordvoerder aan dat personen die moeite hebben met de Nederlandse bodyscans ervoor kunnen kiezen om zich te laten fouilleren.

De PVV is van mening dat de NCTb op deze wijze buigt voor de eisen van een kwaadaardige politieke ideologie, aangezien dit in de praktijk feitelijk een uitzonderingspositie voor moslims impliceert op Nederlandse vliegvelden. Brinkman en Fritsma vragen aan de ministers hoe het bovenstaande valt te rijmen met de Nederlandse wet- en regelgeving.

Vragen van het lid Brinkman en Fritsma (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Justitie en de minister van WWI over het bericht dat de Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding (NCTb) zwicht voor de druk van moslims met betrekking tot bodyscans op Nederlandse vliegvelden.


1.)
Bent u bekend met het bericht "Bodyscan? Voor moslims verboden?"


2.)
Hoe beoordeelt u de fatwa die eind vorige week is uitgesproken door de buitenlandse islamitische organisatie Fiqh Council of North America (FCNA), waarin conform de sharia wordt bepaald dat moslims niet door bodyscans mogen?


3.)
Wat vindt u van het feit dat Nederlandse moslims in navolging hierop advies hebben gevraagd aan hoge islamitische organen in Saoudi-Arabië en Egypte met betrekking tot hun omgang met de Nederlandse bodyscans?


4.)
Deelt u onze mening dat Nederlandse moslims te allen tijde aan de Nederlandse wet- en regelgeving moeten zijn onderworpen en dat zij nooit adviezen uit achterlijke sharia-handboeken mogen opvolgen die hiermee in strijd zijn? Zo nee, waarom niet?


5.)
Hoe verklaart u de reactie van een woordvoerder van de NCTb dat de Nederlandse apparatuur voldoet aan de eisen van de FCNA? Bent u met ons van mening dat de Nederlandse bodyscans op geen enkele manier aan de eisen van een buitenlandse islamitische organisatie hoeven te voldoen? Zo nee, waarom niet?


6.)
Hoe beoordeelt u de opmerking van de NCTb dat personen die moeite hebben met de Nederlandse scan ervoor kunnen kiezen om zich te laten fouilleren? Deelt u onze opvatting dat de NCTb op deze wijze buigt voor de eisen van een kwaadaardige politieke ideologie en dit feitelijk een uitzonderingspositie voor moslims impliceert op de Nederlandse vliegvelden?


7.)
Hoe valt het bovenstaande te rijmen met de Nederlandse wet- en regelgeving?

Klik hier om het bericht op depers.nl te lezen.

Zie het origineel