Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Ministerie van VROM

2,1 miljoen euro voor Velve-Lindenhof definitief

16-02-2010

Bij zijn werkbezoek aan de Enschedese aandachtswijk Velve-Lindenhof bracht minister Van der Laan (WWI) 2,1 miljoen euro mee om de exploitatie van het plan Lage Bothof sluitend te maken.

Voorwaarde voor de bijdrage was onder meer dat `voor 1 januari 2010 de eerste paal de grond in gaat' en dat is gelukt. In z'n 48-ste bezoek aan een aandachtswijk sprak de minister met bewoners, gemeente, politie en andere organisaties die in de wijk werkzaam zijn.

Nationale Reisopera
Tijdens een rondgang door de wijk werd hij in het buurthuis Galvanie toegezongen door het koor van de Nationale Reisopera (NRO) dat een plek krijgt in de Lage Bothof. Het NRO heeft plannen om ruimte, faciliteiten en kennis te gaan delen met de buurt. De minister feliciteerde de wijk met dit culturele cadeau.

Kinderwijkraad
Begin februari zijn negen kinderen (groep 6 tot 8) uit de wijk door burgemeester Den Oudsten van Enschede geïnstalleerd als Kinderwijkraad voor Velve-Lindenhof. Toen de minister de kinderen vroeg welke problemen zij zagen in de wijk, bleken die niet veel af te wijken van ` grote-mensen-problemen'. Rommel op straat, slechte verlichting en hondenpoep waren favoriet. Op de vraag wat ze nog misten in de wijk pleitte Bertie (12) voor een grafitimuur, waarop de minister antwoordde `Jij bent zeker de kunstenaar in de groep'.

Opvang ex-verslaafden
Onder leiding van stadsdeelmanager Albert Fransen werd het bezoek besloten met een debat met bewoners. Daarin bleek de geplande opvang van ex-verslaafden in het Oosterkerkje een heet hangijzer. Vooral de communicatie met de gemeente en de verslavingszorg (Tactus) werd door Gerrit Ansink (voorzitter van de wijkraad) bekritiseerd. Ook de nabijheid van een school en kinderopvang leidt tot veel bezorgdheid onder de bewoners. De minister stelde voor om, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, een nieuwe start te maken met de gesprekken.

Handhaving
Ook de handhaving van afspraken over de buurt levert veel problemen op. Genoemd werden het parkeergedrag en het onderhoud van de voortuinen door bewoners. Volgens de wijkraad treden politie en woningbouwcorporaties te weinig op. De minister opperde dat ook de bewoners zelf wat kunnen doen. `Vanavond maken jullie veel indruk op mij. Dus als je je buren vertelt wat je vindt van hun gedrag, zal dat ook indruk maken', aldus de minister.