De Nederlandse Bank

Aankopen en verkopen van institutionele beleggers dempen volatiliteit

Datum 16 februari 2010

De meeste institutionele beleggers verkopen vermogenstitels na een koersstijging en doen nieuwe aankopen als de waarde is gedaald. Waarschijnlijk hebben zij daarmee een stabiliserende invloed op de financiële markten. Zo blijkt uit een studie van Leo de Haan en Jan Kakes van de Nederlandsche Bank. Zij namen het beleggingsgedrag van Nederlandse verzekeraars en pensioenfondsen gedurende de jaren 1999-2005 onder de loep.

Marktsentiment

Institutionele beleggers hebben grote invloed op het marktsentiment. Niet alleen omdat ze gezamenlijk een groot marktaandeel hebben, maar bovendien volgen ze vaak dezelfde beleggingsstrategieën. Hoe stemmen zij hun beleggingsgedrag af op de prijsstijgingen en -dalingen? Er zijn twee extremen. Ze kunnen een contraire strategie volgen: aandelen of obligaties bijkopen als deze in waarde dalen, bijvoorbeeld om een vaste portefeuilleverdeling te handhaven. Maar ook een momentumstrategie: dan kopen ze juist vermogenscategorieën bij die het goed hebben gedaan.

Volatiliteit dempen

In de praktijk volgen beleggers veelal een mix van beide strategieën. Pensioenfondsen en levensverzekeraars zijn vooral geneigd om aandelen te verkopen na een koersstijging. Echter, het aankopen van vermogenstitels als de prijzen naar beneden duikelen, is wat minder gangbaar. Alleen de pensioenfondsen waren zowel fervente kopers en verkopers. Vooral in turbulente perioden, zoals de jaren 2002-2003, zijn de beleggingen van pensioenfondsen sterk contrair. Ze dempen daarmee de volatiliteit op de markten en hebben aldus een stabiliserende invloed.

Kredietcrisis

Beleggers volgen niet onder alle omstandigheden een contraire strategie. De kredietcrisis, die overigens buiten de onderzochte periode valt, laat zien dat pensioenfondsen dermate grote tekorten kunnen oplopen, dat ze tijdelijk voorzichtiger worden om bij te kopen bij koersverliezen. Dit onderstreept hoe belangrijk het is dat institutionele beleggers minder snel massaal in de problemen komen, bijvoorbeeld door grotere buffers aan te leggen of betere afstemming van de beleggingen op de verplichtingen.

Meer lezen?
Zie het origineel

Working paper no 242, Momentum or Contrarian Investment Strategies: Evidence from Dutch Institutional Investors, van Leo de Haan en Jan Kakes van de Nederlandsche Bank.

Links


* 242 - Momentum or Contrarian Investment Strategies:Evidence from Dutch institutional investors

Downloads


* Momentum or Contrarian Investment Strategies: Evidence from Dutch institutional investors (PDF: 768,4 Kb)

---