Gemeente Overbetuwe


Aanmelden nog mogelijk voor âVerzilver je clubâ

---

De gemeente organiseert vanaf 8 maart 2010, in samenwerking met de Gelderse Sport Federatie, de cursus âVerzilver je clubâ voor sportverenigingen. De gemeente wil met deze cursus sportorganisaties ondersteunen bij het werven en behouden van senioren.

Aanmelden is nog mogelijk tot en met 22 februari. Geïnteresseerde sportverenigingen zijn van harte welkom!

Cursus âVerzilver je clubâ

De cursus âVerzilver je clubâ is voor verenigingen die hun club op het gebied van seniorensport een kwaliteitsimpuls willen geven, die inzicht willen krijgen in de doelgroep senioren en de mogelijkheden voor de eigen organisatie. De cursus beantwoordt vragen als âWat beweegt een senior om zich bij een vereniging aan te sluiten?â, âWie is de oudere sporter?â en âHoe bereik ik deze groep?â.

Tijdens de cursus ontwikkelen de verenigingen een visie op seniorensport en verÂtalen dat in een actieplan. Uiteindelijk is de doelstelling van de cursus het seniorvriendelijk maken van de vereniging. Hierbij kan ook gedacht worden aan de toename van het aantal lidmaatschappen van senioren en de toename van het aantal senioren dat vrijwilligerswerk verricht binnen de vereniging.

Bijeenkomsten

Er zijn drie bijeenkomsten en één terugkombijeenkomst. Deze bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data: 8 maart, 29 maart, 19 april en 21 juni 2010, van 19.30 â 22.00 uur. De laatste bijeenkomst is de terugkombijeenkomst. De cursuslocatie bevindt zich in Ontmoetingscentrum âOnder de Torenâ aan de Sint Maartenstraat 34 in Elst. De cursus wordt voor een aantal sportverenigingen in de gemeente gelijktijdig gegeven.

Inschrijven

Geïnteresseerde verenigingen kunnen zich uiterlijk 22 februari 2010 aanmelden voor de cursus, door te mailen naar Hester Kielstra via H.Kielstra@overbetuwe.nl.
Deelname aan deze cursus is kosteloos. Het aantal verenigingen dat kan deelnemen aan de cursus is beperkt. Er is nog plaats voor twee verenigingen. Wees er dus snel bij!
Het is wenselijk dat minimaal twee personen per vereniging zich opgeven voor de cursus.

Kansen

De groep senioren is de afgelopen jaren gegroeid en die trend zet zich voort. Ook het aantal sportende senioren neemt toe maar toch beweegt de helft te weinig om gezond door het leven te gaan. Daarnaast blijkt uit onderzoek van NOC*NSF dat senioren minder vaak sporten bij verenigingen dan jongeren. Dit komt doordat het aanbod van sportverenigingen vaak niet goed aansluit bij de behoeften van senioren. Ook in de gemeente Overbetuwe liggen kansen voor sportverenigingen. Senioren vormen in toenemende mate een welvarende groep. Daarnaast beschikken zij over tijd en kunnen daarom een bijdrage leveren aan het oplossen van vrijwilligersproblemen.

Meer informatie