Gemeente Den Haag

Zuiderpark wordt toonaangevend kenniscentrum op sportief gebied Haagse Sportcampus biedt uniek sportief podium

Eind 2013 zal in het Zuiderpark een unieke Sportcampus zijn gerealiseerd. Op de plek van het voormalige ADO-stadion in het Zuiderpark komen een topsporthal, een beachsporthal en een turnhal. De Academie van Sportstudies van de Haagse Hogeschool en de ROC Mondriaan vestigen zich ook op het nieuwe complex. Door samenwerking met de Technische Universiteit Delft en de Vrije Universiteit Amsterdam komt de meest recente kennis over sport hier samen. Vandaag tekenden de gemeente Den Haag, Vestia en de Haagse Hogeschool een convenant om dit ambitieuze plan verder uit te werken.

Wethouder Sander Dekker (Onderwijs , Jeugd en Sport): "De Sportcampus wordt het Papendal van de Randstad. Het zal de standaard zetten voor de kennis over sport. Topsporters en amateursporters vinden er bovendien alle mogelijkheden om hun talenten te ontplooien." Ook wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen) is enthousiast: "De sportcampus is geweldig voor Den Haag Zuid West. Het geeft een echte impuls aan deze krachtwijk. Het ligt in het hart van de stad waardoor het als een magneet zal werken op alle sportende Hagenaars."

Optimale sportvoorzieningen
De topsporthal krijgt een tribunecapaciteit van 3500 bezoekers, de beachsporthal heeft honderd zitplaatsen. De turnhal krijgt drie sterren van de KNGU. Buiten komt een multifunctioneel kunstgrasveld en de voetbalvelden worden opnieuw ingericht ten behoeve van een amateurvoetbalvereniging. Ook het trainings- en opleidingscentrum zal hier van profiteren. Daarnaast is er nog ruimte voor een sporthotel.

In het ontwerp van architect Leon Thier en landschapsarchitect Edwin Santhagens krijgt de Sportcampus een parkachtige opzet waardoor het terrein van het voormalige ADO-stadion beter aansluit bij het groene karakter van het Zuiderpark.

Samenwerking
Door de aanwezigheid van zowel de Academie van Sportstudies als de Mondriaan Onderwijsgroep Sport en Bewegen is het mogelijk op dezelfde locatie de overstap te maken van een MBO-studie naar een sportopleiding op HBO-niveau. Onderzoek en kennisontwikkeling zullen een prominente plek innemen op de Sportcampus door samenwerking met partners uit het hoger onderwijs (de Technische Universiteit Delft en de Vrije Universiteit Amsterdam).

Ontwikkeling
Vestia wordt als ontwikkelaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van het vastgoedprogramma. De gemeente krijgt na realisatie de (top)sporthallen in eigendom en exploitatie, onder andere door verhuur aan de Haagse Hogeschool. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de herinrichting van de sportvelden.

De Haagse Hogeschool krijgt na realisatie de onderwijshuisvesting (les- en sportlokalen) in eigendom. Vestia gaat de huisvesting voor het ROC Mondriaan, de horeca, beperkte op de sportfunctie toegespitste detailhandel en de parkeervoorziening realiseren en exploiteren.

Planning
In het tweede kwartaal van 2010 zal de Nota van Uitgangspunten ter besluitvorming aan de Raad worden voorgelegd. In het vierde kwartaal 2010 zal het projectdocument Sportcampus Zuiderpark gereed zijn. Deels parallel en deels aansluitend op het projectdocument neemt Vestia de ontwikkeling van het plan en de bouwvoorbereiding op zich. De verwachting is dat de bouw eind 2011 start. De oplevering wordt voorzien eind 2013.