'Brussel' geeft ZinCo gelijk in kwestie rond CE-markering

16/02/2010 16:49

Zinco Benelux B.V.

Amsterdam, 12 februari 2010 - Op gezag van de Europese Commissie in Brussel heeft minister van VROM bepaald dat een CE-markering voor groendaken alsnog géén wettelijk vereiste is. Deze uitspraak betekent een overwinning voor producent ZinCo GmbH die een jarenlange bezwaarprocedure tegen de verplichte markering heeft gevoerd.

Vooropgesteld laat ZinCo weten absoluut geen principiële bezwaren te hebben tegen een CE-markering, zolang het gaat om een norm die direct van toepassing is op het betreffende materiaal. Voor de betreffende NEN-EN 13252 was dit niet het geval.

In 2007 stelde het ministerie van VROM onder aansporing van één producent - die waarschijnlijk handelde uit concurrentieoverwegingen - de norm NEN-EN 13252 verplicht voor de gehele branche. Onder dreiging van een dwangsom en een leveringsstop werden hiermee alle producenten van drainagelagen voor daktuinen voor de Nederlandse markt verplicht deze CE-markering te voeren. De meeste producenten hebben daarop een dure spoedcertificering doorlopen. Zo ook ZinCo en Optigroen, die echter tegelijkertijd bij zowel VROM als bij de rechter bezwaar hebben gemaakt tegen het besluit.

ZinCo en Optigroen werden in hun bezwaar gesteund door de vakgroep DGS voor dak- en gevelbegroeners van de branchevereniging VHG voor ondernemers in het groen. De partijen hebben de overheid er herhaaldelijk op gewezen dat de NEN-EN 13252 is opgesteld voor geotextielen en aanverwante producten bedoeld voor drainagesystemen in verticale toepassingen. De norm is geschreven voor onder meer wegen, spoorwegen en tunnels en heeft dus niets van doen met groendaken. De partijen ZinCo en Optigroen meenden dat het voeren van deze CE-markering op drainagelagen voor daktuinen zelfs strafbaar zou kunnen zijn. Bij de rechter in Nederland kregen de partijen echter geen gelijk, waarop ZinCo de kwestie nader onder de aandacht heeft gebracht in Brussel.

Na het positieve nieuws uit Brussel hebben ZinCo en Optigroen per direct de norm NEN-EN 13252 van hun producten verwijderd. Inmiddels heeft ZinCo initiatieven genomen om alsnog tot een wél correcte CE-markering te komen.

Overigens heeft een CE-markering niets van doen met de kwaliteit van een product, maar alleen met de veiligheidsaspecten. Het betreft een soort label dat aangeeft dat het product volgens uniforme Europese specificaties is getest op kenmerken als sterkte, stabiliteit, brandveiligheid, hygiëne, gezondheid, milieu, geluidhinder, energiebesparing en warmtebehoud.


Noot voor de redactie:


Noot voor de redactie,