Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente financiert extra Wmo-actviteiten vanwege versobering AWBZ

AWBZ

Ruim 200 inwoners die door versobering van de AWBZ hun indicatie verliezen, kunnen aanspraak maken op extra Wmo-voorzieningen. B. en w. hebben 160.000 gereserveerd voor preventieve activiteiten, zodat kwetsbare inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om deze groep mensen vanaf 2011 blijvend ondersteuning te kunnen bieden.

Doelgroep
Met ingang van 2010 valt voor sommige groepen mensen met een beperking de AWBZ-ondersteuning weg. Mensen met een lichte indicatie komen daardoor niet langer in aanmerking voor ondersteuning. De verwachting is dat een groot deel van hen niet in staat is zelf de nodige hulp te organiseren. Als deze sociaal kwetsbare mensen niet de zorg krijgen die zij nodig hebben, bestaat de kans dat zij uiteindelijk in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) terecht komen. Ook neemt de druk op familie en mantelzorgers toe.

Preventieve activiteiten
Voor het bedrag van 160.000 koopt de gemeente de volgende preventieve activiteiten in:

* Twee groepen van 12 inwoners met beginnende dementie en licht somatische problemen, bij wie de ondersteunende begeleiding is komen te vervallen, komen in aanmerking voor dagbesteding. Zij worden begeleid door vrijwilligers én professionals.
* De verwachting is dat voormalige AWBZ-cliënten ook meer behoefte hebben aan structurele ondersteuning bij hun financiële administratie. Zo kan voorkomen worden dat zij het inzicht in hun administratie verliezen en in het ergste geval uit huis worden gezet. Participe krijgt middelen om 20 cliënten extra structureel te begeleiden in hun administratie.

* Daarnaast is er geld beschikbaar om de vele vrijwilligers en medewerkers van Participe te trainen in het omgaan met de nieuwe doelgroep.

* Activite krijgt de ruimte om vijf multiproblem gezinnen te begeleiden. Deze gezinnen krijgen ondersteuning bij onder andere opvoedproblemen.

* Voor 75 cliënten die de AWBZ-indicatie verliezen, wordt de dagbesteding bij de GGZ Rijnland geheel 2010 voortgezet. Zij krijgen begeleiding op het gebied van leren, werken en ontmoeting.

Vervolg
De gemeente wil onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om deze groep mensen blijvend ondersteuning te bieden. Tegelijkertijd wordt in 2010 een beleidsplan in de Rijnstreek voor de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) op te stellen. Het college van b. en w. heeft besloten om in de ontwikkeling van het beleidsplan OGGZ ook de vervangende maatregelen voor de herziene AWBZ pakketmaatregelen op te nemen.

© Gemeente

Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA

Alphen aan den Rijn

Servicenormen