Gemeente DantumadeelAanleg rondweg De Westereen opgeschort

De Rechtbank te Leeuwarden heeft vandaag, 16 februari, het verzoek om voorlopige voorziening toegewezen dat was ingediend door mevrouw F. Venema te De Westereen. Mevrouw Venema had de rechter verzocht om het besluit van de gemeente Dantumadiel om een vergunning te verlenen voor de kap van 2.300 meter elzensingel, 20 stuks vrijstaande inheemse boomsoorten en 1.200 m2 inheemse boomsoorten aan de oostkant van De Westereen, te schorsen.

Om onomkeerbare gevolgen van de verleende kapvergunning te voorkomen heeft de rechter beslist dat er voorlopig niet mag worden gekapt. De gemeente Dantumadiel moet haar beslissing eerst nader onderbouwen en motiveren. Daarna zal een nieuwe rechterlijke beslissing volgen. Omdat er bovendien wettelijk niet mag worden gekapt in de periode 15 maart tot en met 15 juli, zal vrijwel zeker in ieder geval niet eerder gekapt kunnen worden dan wanneer deze periode verstreken is.

Het directe gevolg van de rechterlijke beslissing is dat de uitvoering van de aanleg van de oostelijke rondweg van De Westereen, waar deze kap voor nodig is, ook zal moeten worden uitgesteld. Wel zal de komende weken gestart worden met de aanleg van het bedrijventerrein Roazeloane 3, de zgn. woon-werklocatie. Ook wordt begonnen met de aanleg van de laatste fase van de woonwijk 'Zwaagwesteinde-oost'.