CDA

Omtzigt: vervroegde afschaffing AOW partnertoeslag van de baan

Vandaag is bekend geworden dat de afschaffing van de AOW partnertoeslag in 2011 voor mensen die een partner hebben die meer dan 10 jaar jonger is, niet doorgaat.

Vanaf het moment dat deze maatregel bekend is gemaakt heeft de CDA-fractie grote vraagtekens gezet bij de billijkheid van deze maatregel. Het CDA is daarom blij dat staatssecretaris Klijnsma deze maatregel nu intrekt.

Tijdens het debat over de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2010 hebben wij de staatssecretaris kritische vragen gesteld over de inkomenseffecten van de afschaffing van de partnertoeslag in 2011. Mede op basis van de vele reacties die wij hebben gekregen, heeft het CDA aan de staatssecretaris gevraagd rekening te houden met een drietal kwetsbare groepen:

Mensen die onder het bijstandsniveau dreigen te zakken, maar eerst hun eigen huis moeten opeten voordat zij een aanvulling krijgen;

Mensen van boven de 65, die een jongere partner onder de 55 hebben, die objectief arbeidsongeschikt is en geen eigen inkomen heeft;

Mensen wiens partner tussen de 50 en 55 jaar oud is.

Gelukkig hebben wij de staatssecretaris met onze argumenten weten te overtuigen. Zij heeft vandaag in een brief aan de Kamer laten weten deze maatregel van tafel te halen en het hierdoor ontstane gat in de begroting op een andere wijze te dekken. Over deze brief zal nog in de Kamer met de staatssecretaris worden overlegd.

Pieter Omtzigt
CDA Woordvoerder AOW/Pensioen