Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Eerste Kamer akkoord met aanpassing rechtspositie burgemeesters en commissarissen van de Koningin

16 februari 2010

De Eerste Kamer stemt in met het wetsvoorstel van minister Ter Horst voor de aanpassing van de rechtspositie van burgemeesters, commissarissen van de Koningin en bestuurders van waterschappen. Het gaat om één van de drie wetsvoorstellen op basis van de adviezen van de commissie Dijkstal over de beloning en rechtspositie van politieke ambtsdragers.

Met de nieuwe wet worden de burgemeesters, commissarissen van de Koningin en bestuurders van waterschappen onder de werking van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) gebracht. Hun rechtspositieregeling wordt zo geharmoniseerd met die van ministers, Tweede Kamerleden, wethouders en gedeputeerden, die al onder de Appa vallen.

De wet houdt ook in dat de Appa-uitkering meer in lijn wordt gebracht met de voor werknemers geldende werkloosheidsuitkeringen. Dat betekent een versobering in de duur van de uitkering en de introductie van een sollicitatieplicht. Voor de politieke ambtsdragers geldt voortaan ook het loopbaanprincipe. Daarbij wordt de overgang naar een andere politieke functie gemakkelijker omdat de in andere politieke functies opgebouwde uitkeringsaanspraken worden meegenomen.

De nieuwe wet bevat overgangsrecht dat bestaande aanspraken eerbiedigt. De wet treedt naar verwachting nog deze maand in werking.