Gemeente Enschede

Professionals uit het hele land onder de indruk van aanpak wijkcoaches

Grote belangstelling conferentie wijkcoaches

Op maandag 15 februari vond in de Grolsch Veste in Enschede de conferentie 'dringen(d) achter de voordeur' plaats. De conferentie trok meer landelijke bezoekers dan verwacht, uiteindelijk hebben meer dan 350 mensen de conferentie bijgewoond. Op deze conferentie vertelden de wijkcoaches samen met enkele direct betrokkenen vanuit de wijk (schoolbestuurders, politieagenten, enz.) over hun ervaringen en gingen in debat met bezoekers.

Wethouder Wallinga benadrukte het sociale hart van Enschede, plaatste de wijkcoaches in een landelijk perspektief van versnipperde hulpverlening. Hij deed in zijn inleiding een dringend beroep op Rijk en Provincie om meer taken naar de gemeente over te hevelen. Hij wees erop dat de regelgeving de hulpverlening vaak in de weg staat.

Kritische sprekers schetsten een beeld van de achtergronden en mogelijkheden van de Enschedese aanpak. Jos van der Lans, cultuurpsycholoog, belichtte de omslag in denken en doen die professionals zullen moeten maken. Hij ziet met de wijkcoaches kansen om dit te realiseren. Fons Catau, directeur van corporatie De Woonplaats, stelde dat betere onderwijsprestaties, minder schooluitval en verhoging van de arbeidsparticipatie voor bewoners belangrijker zijn dan een nieuwe voordeur. Bas Denters van Kiss en tevens hooglereraar aan de Universiteit Twente gaf de resultaten van een eerste evaluatie. Hij waarschuwde dat er geen snelle oplossingen zijn, maar dat sociale stijging van gezinnen die al generaties in achterstand verkeren een zaak van lange adem is.

De bezoekers gebruikten de workshops om een spervuur van vragen op de wijkcoaches af te vuren. De concrete antwoorden en praktische oplossingen van de wijkcoaches leidden soms tot verbazing bij de bezoekers. Dat het in Enschede mogelijk was om zulke concrete afspraken met allerlei instanties te maken werd door de bezoekers als een openbaring gezien.

Minister Van der Laan liet tijdens zijn toespraak aan het eind van de conferentie weten van de overheveling van taken gecharmeerd te zijn en sloot de conferentie af met lovende woorden over het initiatief van Enschede.

Organisatie
De gemeente Enschede organiseerde de conferentie over deze methodiek samen met de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting en het KennisInstituut Stedelijke Samenleving (KISS). De methodiek van de wijkcoaches, door de woningbouwcorporaties en de gemeente in de prachtwijk Velve-Lindenhof gestart, kan op grote belangstelling rekenen. Ministeries (Jeugd en Gezin, Justitie, SZW, VWS, WWI) volgen het op de voet, veel gemeenten laten zich in Enschede inspireren en informeren. En volgens de Buurtalliantie is er in Enschede een stille revolutie aan de gang. Een revolutie, omdat er sprake is van een fundamentele verschuiving in perspectief. Van het model van ketenregie op specialisten naar het model van professionele handelingsruimte.

Geplaatst: 16 februari 2010.

16 februari 2010