Woonbond16-02-2010

Website voor klachten over Woonzicht druk bezocht

De afschaffing van de overgangsregeling en de jonge startersregeling van het regionale woonruimteverdelingsysteem van Holland Rijnland, Woonzicht leidde tot een stroom van klachten bij de 15 betrokken huurdersorganisaties. Dit betekent dat woningzoekenden die van deze regelingen gebruik konden maken sinds het begin van dit jaar hun extra punten kwijt zijn geraakt. Dit was de directe aanleiding voor de twee regionale huurderskoepels, Stichting Regionaal Huurdersoverleg en Federatie Huurdersorganisaties Leiden en Omstreken, om de website www.woonzichtklachten.nl te starten. Na tweeënhalve maand zijn nu 200 klachten binnen gekomen.

Het doel is het bundelen van de klachten en deze in te brengen bij het bestuur van Holland Rijnland, de corporaties en de lokale politiek. In de regio Holland Rijnland worden de sociale huurwoningen verdeeld via Woonzicht. Het gaat om 70.000 woningzoekenden en woningen die verdeeld zijn over 15 corporaties en 12 gemeenten. Met de verzamelde klachten willen we niet meer praten over de cijfers maar over de problemen waar mensen in de praktijk tegen aan lopen, zegt Yvonne Baas van HuurdersBelangenVereniging Bollenstreek, samen met Mary Weijers de initiatiefnemers van de website. Wanneer er maar weinig woningen te verdelen zijn, is het des te belangrijker dat dit goed en eerlijk gebeurt. Ook een voor alle betrokkenen partijen transparante verantwoording van de toegewezen woningen is van belang om het vertrouwen in het systeem weer enigszins te herstellen.

Al vanaf de start van Woonzicht in 2006, maar ook in de jaren daarvoor, zijn de huurderskoepels in overleg met het bestuur van Holland Rijnland. Maar op de lijst met knelpunten aan het huidige systeem staan nog een aantal onderwerpen over zaken die volgens de koepels verbeterd kunnen worden. Voorbeelden zijn de onoverzichtelijke website en het ontbreken van een papieren woonkrant. Daarnaast vinden zij de passendheidseisen onvoldoende, waardoor bijvoorbeeld eengezinswoningen ook aan een alleenstaande toegewezen kunnen worden. Ook is er bezwaar tegen de toekenning van punten aan alle eigenwoningbezitters en huurders van een particulier verhuurder op basis van de WOZ-waarde van de woning. Dit gaat ten koste van de doorstroomkansen van huurders die zijn aangewezen op een sociale huurwoning.

Op 21 april houdt de SRH een symposium ter ere van haar 10-jarig bestaan. Het onderwerp: Regionale Woonruimteverdeling natuurlijk! Een aantal kopstukken uit de regionale volkshuisvesting zal zitting nemen in het panel, dat een aantal prikkelende stellingen zal bediscussiëren. Ook de burgemeester van Katwijk, Jos Wienen, tevens regionaal portefeuillehouder Wonen in Holland Rijnland is van de partij.