FNV

ouderen_pensioen


16-2-2010
Geen bezuiniging AOW-partnertoeslag per 2011

Mede dankzij inspanningen van de FNV is het schrappen van de AOW-partnertoeslag per 2011 van de baan. Op Prinsjesdag 2009 kondigde het kabinet aan de partnertoeslag in de AOW vanaf 2011 te laten vervallen voor mensen met een partner jonger dan 55 jaar. Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft de Tweede Kamer vandaag laten weten dat zij dit voorstel intrekt.

Gepensioneerden met een klein pensioen en een partner jonger dan 55 jaar zouden er door de bezuinigingsmaatregel vanaf 2011 circa 600 euro per maand op achteruit kunnen gaan.

Geen partnertoeslag meer per 2015 In 2015 wordt de AOW-partnertoeslag helemaal afgeschaft voor alle nieuwe AOW-ers. Dit besluit is reeds in 1995 genomen, onder meer op grond van emancipatie en de toenemende economische zelfstandigheid van vrouwen. Om tegenvallers op de begroting weg te werken, was vorig jaar besloten de toeslag voor AOW'ers met een partner jonger dan 55 jaar al vanaf 2011 af te schaffen.