Gemeente Capelle a/d IJssel

Gemeente Capelle gaat 100 procent duurzaam inkopen

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft de ambitie om vanaf 2015 honderd procent duurzaam in te kopen.

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft de ambitie om vanaf 2015 honderd procent duurzaam in te kopen. Om deze ambitie kracht bij te zetten besloot het Capelse college de intentieverklaring `Deelnameverklaring Duurzaam Inkopen' te ondertekenen van het ministerie van VROM.

De ambitie om meer duurzaam in te kopen sluit aan op het huidige inkoopbeleid van de gemeente wat in 2009 werd vastgesteld. Hierin staat dat de gemeente aspecten van maatschappelijk verantwoord inkopen wil laten meewegen in ieder inkooptraject. De gemeente had eerder al de ambitie om vanaf 2010 tenminste 75 procent van haar inkopen duurzaam te doen.