D66

dinsdag 16 februari 2010

Bezuiniging partnertoeslag van de baan

D66-Tweede Kamerlid Fatma Koser Kaya is verheugd over het feit dat staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) de bezuiniging op de AOW-partnertoeslag toch geen doorgang laat vinden. Koser Kaya pleitte er steeds voor dat moet worden vastgehouden aan de oorspronkelijke plannen om de partnertoeslag in 2015 af te schaffen. De overheid moet zich een betrouwbare partner tonen. Ik ben blij dat het kabinet nu ook tot dat inzicht is gekomen.

Partnertoeslag 2015

Koser Kaya: Gepensioneerden met een niet-werkende partner jonger dan 55 jaar zouden al per 2011, in plaats van met ingang van 2015, geen toeslag meer ontvangen. Dat betekent dat ze amper een jaar zouden hebben om een gat van 600 euro per maand op te vullen. Dat kan een overheid haar burgers niet voor de voeten werpen.

Betrouwbare partner

Volgens Koser Kaya moet het kabinet mensen de tijd geven om zich voor te bereiden op deze verandering. Het gaat weliswaar om een kleine groep mensen, maar de inkomenseffecten zijn aanzienlijk. Het kabinet zou de burgers hier als betrouwbare partner in de steek laten. Ik ben blij dat ze zich dat tijdig gerealiseerd hebben en het voorstel tot vervroegde afschaffing hebben ingetrokken.