Gemeente Leeuwarden

Bolfoto Leeuwarden vanuit de lucht Bolfoto Leeuwarden vanuit de lucht

Debat over maatschappij en samenleving

Dinsdag 16 februari 2010 wordt het derde Bresdebat gehouden. Het stadsdebat gaat over maatschappij en samenleving. Politie, lokale lasten, armoedebeleid, maatschappelijke opvang en integratie zullen onderwerp van gesprek zijn.Moet er meer " blauw" op straat komen? Welk effect heeft het cameratoezicht in de binnenstad? Wat doe je met mensenhandel in jouw stad? Moeten de lokale lasten gehandhaafd blijven of juist verhoogd worden? De economische crisis noopt tot bezuinigen voor zowel de burger als de gemeente. Blijft het huidige armoedebeleid overeind de komende jaren? Kan de jeugd uit minder draagkrachtige gezinnen rekenen op steun van de lokale overheid? Het afgelopen jaar zijn er niet meer dak- en thuislozen bij gekomen. Is de opvang van deze mensen voldoende of kan het beter? Leeuwarden heeft het hoogste slagingspercentage van alle Nederlandse gemeenten als het gaat om inburgeringtrajecten. Is integratie hiermee geslaagd of kan het beter? De verschillende politieke partijen gaan in discussie met elkaar over hoe het volgens hen zou moeten.

Wilt u meepraten over deze onderwerpen dan bent u van harte welkom.

dinsdag 16 februari 2010. Aanvang: 20.00 uur Debatcentrum De Bres, Schoolstraat 4, Leeuwarden.