Gemeente Leeuwarden

Integrale commissie over huisvesting, economie en verlichting

Bron: Gemeente Leeuwarden (11-02-2010)

De integrale commissievergadering van maandag 15 februari 2010 gaat o.a. over de volgende onderwerpen. WoningcorporatieWoon Friesland heeft aangekondigd zich terug te trekken uit een aantal bouwprojecten. De economische aanpak van de gemeente Leeuwarden over de periode 2007-2009 is door de Stec-groep uit Nijmegen geëvalueerd. Het park Groot Vijversburg bij Tytsjerk wil een kwaliteitsverbetering doorvoeren. LED-feestverlichting zaak gezamelijke winkeliersverenigingen.

Woningcorporatie Woon Friesland trekt zich terug uit de ontwikkeling van gehandicaptenwoningen op de hoek van de Oostergoweg/Aldlansdyk en de Badweg. Dit om financiële redenen. Eerder had Woon Friesland aangegeven zich terug te trekken uit de bouw van studentenhuisvesting op de kenniscampus in Leeuwarden. Eén en ander is in tegenspraak met eerder gemaakte afspraken met de gemeente Leeuwarden.

De economische aanpak van de gemeente Leeuwarden over de periode 2007-2009 is door de Stec-groep uit Nijmegen geëvalueerd. De uitkomsten hiervan zullen in de commissie besproken worden. Duidelijk is dat de kenniseconomie een belangrijke stimulator voor de economie van Leeuwarden is. Voor het eerst wordt de raad gevraagd hierin te investeren.

Het park Groot Vijversburg bij Tytsjerk wil een kwaliteitsverbetering doorvoeren. Dan krijgt het park meer publieksvoorzieningen en wordt het aantal beelden fors uitgebreid. De gemeente Leeuwarden is gevraagd te participeren in de kosten zo'n EUR 450.000,-.

De feestverlichting in de binnenstad is vervangen door LED-feestverlichting. LED verlichting is energiezuinig en duurzaam. De werkgroep die hier voor gezorgd heeft komt nu met een meerjarenplan. In de commissie wordt besproken op welke manier de gemeente kan bijdragen in de kosten.

Bent u geïnteresseerd in bovenstaande onderwerpen dan bent u van harte welkom de vergadering bij te wonen.

Volledige agenda en achtergrondinformatie vindt u op onze website.

Maandag: 15 februari 2010
Aanvang: 19.00 uur
Plaats: Raadzaal van het Stadhuis.