Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Commissie pachtnormen

16 februari 2010 - kamerstuk

Kamerbrief waarin de minister meldt dat de voormalige Commissie pachtnormen bij elkaar komt om de knelpunten in de pachtprijzensystematiek te analyseren en mogelijke oplossingen daarvoor te verkennen.

Meer informatie

* Commissie pachtnormen
Kamerstuk | 16-02-2010 | PDF-Document, 51 kB
Voor downloaden van PDF-bestanden: Zie het origineel