Gemeente Amsterdam10.8 miljoen beschikbaar voor overbelaste jongeren

Staatssecretaris van Bijsterveldt van Onderwijs stelt 10.8 miljoen euro beschikbaar voor overbelaste jongeren. Dat maakte zij maandag bekend op de Amsterdamse Werktop, een initiatief van het Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs (PAO). Overbelaste jongeren leven vaak onder druk van een schuldenlast, een loverboy, verslaafde ouders, geweld of de zorg voor broertjes en zusjes. Om ondanks deze druk toch naar school te kunnen en een opleiding af te maken krijgt deze groep jongeren extra aandacht.

Voor de jongeren wordt gebruik gemaakt van "Plusvoorzieningen": een combinatie van onderwijs, zorg en arbeidstrajecten die hen in staat stelt een startkwalificatie te halen. Dat kan intensieve, persoonlijke begeleiding zijn, maar ook een stageplaats, reboundvoorziening of kleinere klassen. De Plusvoorzieningen zijn een onderdeel van de aanpak van het voortijdig schoolverlaten (VSV). In Amsterdam zijn goede resultaten geboekt met de VSV-aanpak; van de vier grote steden haalt de stad de beste resultaten. De gemeente en onderwijspartners in de regio hebben op de Amsterdamse Werktop de handen ineen geslagen om een dekkend aanbod Plusvoorzieningen te realiseren; dit is vastgelegd in het "Convenant Plusvoorzieningen" . Hiermee is vanuit de Plusvoorzieningen zorg beschikbaar voor iedere overbelaste jongere.

Staatssecretaris van Bijsterveldt van Onderwijs: "Natuurlijk is papier geduldig. Maar ik zie dit convenant dat vandaag getekend is als harde afspraak waar partijen elkaar aan houden. We moeten alles op alles zetten om iedere jongere een goede startpositie te geven op de arbeidsmarkt. Daar is een diploma voor nodig."

Wethouder Lodewijk Asscher (Onderwijs): "De middelen voor de Plusvoorzieningen geven ons als partners de gelegenheid meer te doen voor overbelaste jongeren. Heel praktisch kan dit betekenen dat er in een klas bijvoorbeeld niet 28 leerlingen zitten, maar zestien of maar twaalf. Extra zorg en aandacht is voor deze doelgroep van belang om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Daarnaast kunnen we ze ook stimuleren om een vervolgopleiding te volgen."

De ondertekening van het convenant door de gemeente en tien onderwijspartners in de regio vond plaats op de Amsterdamse Werktop. Dit initiatief van het Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs (PAO) bracht werkgevers, onderwijs en overheid bij elkaar.

Wethouder Freek Ossel (Werk en Inkomen) was als gastheer zeer tevreden: "Werkgevers, onderwijs en overheid vonden elkaar in een gemeenschappelijk doel: Amsterdamse jongeren kansrijk opleiden. Samen gaan we nu aan de slag; bijvoorbeeld met `TEAMstages' voor docenten, waarmee bedrijven en docenten van elkaar leren. En met een club van werkgevers die bekijkt hoe zij binnen het eigen bedrijf de slechte aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kunnen oplossen. En zo zijn er op deze Top door de ontmoeting tussen werkgevers, onderwijs en overheid veel kansrijke initiatieven ontstaan."

.
16 februari 2010 Gemeente Amsterdam
Kenmerk 044 Bestuursdienst