Gemeente Amersfoort

Persbericht Gemeenteraad Amersfoort - dinsdag 16 februari 2010

Plan voor raadpleging over profiel burgemeester van de baan

De gemeenteraad van Amersfoort ziet af van het plan om de inwoners te vragen over de profielschets voor de nieuwe burgemeester. De afgelopen week ontstond discussie over het idee voor deze raadpleging. De gemeenteraad vindt dat een dergelijk besluit geen onderwerp van politieke strijd zou moeten zijn. Daarom is gezamenlijk besloten om het niet door te laten gaan.

De gemeenteraad werkt aan de concept-profielschets voor de nieuwe burgemeester. De huidige raad gebruikt deze raadsperiode voor de voorbereiding. De nieuwe raad besluit na de verkiezingen over de profielschets.

Tijdens de besprekingen was het idee ontstaan om de inwoners te vragen welke eigenschappen uit de concept-profielschets het zwaarst zouden moeten wegen bij de keuze voor een nieuwe burgemeester. Deze vraag zou tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart in de stembureaus aan de inwoners worden voorgelegd.

Noot voor de redactie,