Het parlement in crisis


De politiek en de kiezer op drift (1)

AMSTERDAM, 20100215 -- Met de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart in zicht drie debatavonden onder de titel `De politiek en de kiezer op drift`, waarbij de oorzaak van en de uitweg uit de crisis in de relatie tussen kiezer en gekozene wordt geanalyseerd en oplossingen worden aangedragen. Dinsdag 16 februari in De Rode Hoed het eerste debat: `Het parlement in crisis'. Al sinds 2007 wordt in de Tweede Kamer gepraat over het eigen functioneren: er zijn te veel spoeddebatten, er wordt te veel ingegaan op hypes en de media krijgen een te grote rol in de politiek.

Aanvang: 20.00 uur
Datum: dinsdag 16 februari
Gespreksleiding: Pieter Hilhorst
Organisatie: De Rode Hoed i.s.m. Forum voor Democratische Ontwikkeling en Machiavelli, studievereniging voor studenten politicologie UvA.

Programma
Op deze eerste avond gaan jonge academici die zich bezighouden met de werking van het parlement, of de kloof tussen kiezer en gekozene, in debat met oud-Kamerleden over de resultaten van het zelfreflectierapport Vertrouwen en zelfvertrouwen (Tweede Kamer, 2009) en de manier waarop dat door zou moeten werken voor de burger. Waar doen zich de problemen tussen kiezer en gekozene voor, en hoe wordt daar in verschillende posities over gedacht?

Aan het debat nemen deel Rens Vliegenthart (universitair docent politieke communicatie UvA), de oud-parlementari?rs Erik Jurgens, Jeltien Kraaijeveld-Wouters, Frans Weisglas, politicoloog Joop van den Berg, e.a.

De volgende debatten zijn op 24 februari en 1 maart.

Stichting De Rode Hoed

Ingezonden persbericht