Onderzoek: Recruiters laten online kansen liggen


Modern Media Onderzoek Recruitmentbranche 2010

AMERSFOORT, 20100216 -- Om nog beter te kunnen inspelen op de online wensen van recruiters heeft Modern Media een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Bijna 300 recruitmentorganisaties hebben middels een telefonische enquête inzicht gegeven in hun online aanpak, de online resultaten en hun online wensen.

Ontbreken websiteplan
Het onderzoek leert dat er wel veel aandacht is voor online recruitment, maar dat men ten aanzien van de eigen online activiteiten nauwelijks professioneel te werk gaat. De helft van de respondenten geeft toe de website te hebben opgezet zonder eerst duidelijke doelstellingen te formuleren. Waardoor ook de keuze voor het content management systeem - en daarmee de vacaturetool - niet is ingegeven door specifieke eisen. Met als gevolg dat het voor sollicitanten niet altijd eenvoudig is om een geschikte functie op de site te vinden.

Wel analytics, geen SEO
De toegevoegde waarde van een statistische programma - met name Google Analytics - wordt door ruim de helft van de ondervraagde recruiters onderkend. En deze gegevens geeft recruiters ook veel inzicht in de effectiviteit van de website. Voor het echte bijsturen van de website of voor het verbeteren van de zoekmachinevriendelijkheid ontbreekt het echter vaak aan tijd en/of kennis. Recruitmentorganisaties weten dat hen dit weliswaar veel extra kandidaten en opdrachtgevers kan opleveren, maar ze durven hierin niet te investeren.

Onbekend met ROI
Deze angst voor investeren is mede het gevolg van het gebrekkige inzicht in de return on investment (ROI) van hun online activiteiten. Zo heeft 69% van de ondervraagden aangegeven kandidaten te werven via de website en maar liefst 45% dat ze ook opdrachtgevers middels de site binnenhalen, maar de waarde van dit alles is bij veel recruitmentorganisaties onbekend. Zodat het ook niet duidelijk is waar men de focus op zou moeten leggen voor een beter online resultaat: usability, zoekmachinemarketing, doorplaatsingen op jobboards of de website zelf.

Belang effectieve online recruitment
Zeker nu de arbeidsmarkt begint aan te trekken en het dus weer steeds lastiger wordt om de juiste kandidaat te werven, is het extra belangrijk om de focus te leggen op het verhogen van het rendement op online recruitment.

Over Modern Media
Modern Media is het internetbureau dat zich richt op de ontwikkeling van effectieve websites en online applicaties. Wij realiseren onder meer websites, recruitment oplossingen, online communities en online uitgeefoplossingen die uw organisatie beter laten presteren. Organisaties als Unique, Albron, Start People, Creyf's, Fortis, Reed Business en Noordflank profiteren al van onze diensten.

Modern Media

Ingezonden persbericht