Ingezonden persbericht


Persbericht

Stimuleringsregeling kleinschalige zorg:
'financiële haalbaarheid belangrijk, maar niet doorslaggevend'

Tiel, 19 januari 2010: VWS wil, met een nieuwe stimuleringsregeling van ¤ 71,1 miljoen, kleinschalige zorg voor mensen met dementie stimuleren. Haalbaarheidsstudies moeten zorginstellingen inzicht geven in toekomstbestendigheid. De NZa legt de laatste hand aan een beleidsregel maar nu is al duidelijk dat de financiële haalbaarheid centraal staat. Toch blijkt uit onderzoek en ervaringen dat, hoewel de financiële haalbaarheid essentieel is, andere kritische succesfactoren doorslaggevend zijn bij kleinschaligheid. Kleinschaligheid vraagt om een andere mindset ten aanzien van ondernemerschap, vaardigheden, autonomie, zelfsturende teams en positionering. Dit zijn enkele voorbeelden van zachte kenmerken die in een financiële onderbouwing ontbreken. Deze zachte kenmerken in combinatie met de harde financiële onderbouwing zijn uitgangspunt voor de workshop 'Van businessplan naar woonzorgvoorziening' die Sincérité op 16 februari a.s. te Tiel organiseert.

Workshop 'Van businessplan naar woonzorgvoorziening' De workshop is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek en vele ervaringen van zorginstellingen en ondernemers. Alle zachte en harde kritische succesfactoren van kleinschalige zorg komen aan de orde. Er wordt gewerkt aan de hand van best practices vanuit de particuliere en reguliere ouderenzorg. Een greep uit de onderwerpen: Welke ondernemersvaardigheden zijn nodig? Wie is uw doelgroep en wat is uw concept? Hoe doet u het beter dan uw collega? Hoe beperkt u financiële en personele risico's? De workshop vindt plaats op 16 februari 2010, van 10 tot 17 uur in 'BuitenSporig!' te Tiel. De kosten bedragen ¤ 575 per persoon (ex 19% BTW). Deelnemers ontvangen een gratis exemplaar van het boek Kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor ouderen en een uitgebreide syllabus met checklists en tips. Inschrijving is mogelijk via www.sincerite.nl.

Onderzoek kleinschalige woonzorgvoorzieningen
Sincérité deed wetenschappelijk onderzoek naar wat zich 'achter de voordeur' van particuliere en reguliere kleinschalige initiatieven voor ouderen bevindt. De belangrijkste conclusies: door toepassing van bedrijfskundige inzichten is er nog een wereld te winnen voor ondernemers en instellingen. Het onderzoek en zijn resultaten zijn gepubliceerd in het boek Kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor ouderen, uitgegeven bij uitgeverij Boom/Lemma te Den Haag.

Buitensporig
'Buitensporig', gevestigd in het stationsgebouw, is een initiatief van de Stichting Gehandicapten Eethuis Tiel en ontstaan uit een nauwe samenwerking met Stichting Thedinghsweert. Hier werken mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap of een beperking anderszins.