Gemeente Westvoorne


Nieuwe onderscheidingen gemeente Westvoorne

Op 16 februari 2010 neemt de gemeenteraad van Westvoorne een besluit over twee nieuwe onderscheidingen: het ereburgerschap en de erepenning. Onderscheidingen bedoeld voor personen of instanties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving en zich in de gemeente -zonder eigenbelang- op uitzonderlijke wijze hebben ingezet op sociaal, maatschappelijk of cultureel gebied.

Iedere burger van Westvoorne kan een verzoek richten aan de burgemeester en een persoon of instantie voordragen voor één van de onderscheidingen. Uit alle aanmeldingen zal ieder jaar door een selectiecommissie een kandidaat per onderscheiding gekozen worden. De selectiecommissie bestaat -naast de burgemeester- uit twee raadsleden, de gemeentesecretaris, de griffier plus een medewerker van het kabinet van de burgemeester. De uitreiking van de onderscheidingen vindt plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie in de raadzaal. Van het verlenen van het ereburgerschap of het toekennen van de erepenning zal een aantekening in een register volgen: âHet Ereboek van de gemeente Westvoorneâ.

Â

Ereburgerschap
Het ereburgerschap wordt toegekend als blijk van zeer grote waardering en diepe dankbaarheid voor een persoon. Deze persoon heeft zich op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk gemaakt voor de gemeenschap van Westvoorne. Hij/zij hoeft niet woonachtig te zijn in de gemeente.Â

Erepenning
De erepenning wordt uitgereikt aan kandidaten/instanties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving in Westvoorne op sociaal, economisch, cultureel of sportief gebied. Hij/zij heeft op bijzondere wijze activiteiten ontwikkeld voor promotie van de gemeente, of heeft een unieke, uitzonderlijke prestatie geleverd. De erepenning is een lokale erkenning van deze activiteiten. De kandidaat of instantie is in principe gevestigd in de gemeente Westvoorne. De naam voor deze erepenning wordt gekozen uit de resultaten van een prijsvraag voor alle burgers van Westvoorne die start in het voorjaar van 2010.