Universiteit van Amsterdam

Hoe werken kauwspieren?

Promotie Tandheelkunde

dinsdag 16 februari, 12.00 uur
Het vermogen van het kauwstelsel om zich aan verschillende functionele belastingen aan te passen stelt het in staat om normaal te functioneren onder veranderende omstandigheden. Thorsten Grünheid onderzocht de werking en de eigenschappen van de kauwspieren onder variërende functionele omstandigheden. Ook bekeek hij wat het effect van verschillende spieractiviteiten is op het kaakbot. Grünheid toont aan dat de habituele activiteitenpatronen van de kauwspieren alleen significant verschilden op niveaus hoger dan 50% van de maximale activiteit. Dit suggereert dat de spieren die de kaak openen en sluiten, in gelijke mate bijdragen aan houdingsactiviteiten en gefaseerde activiteiten. De duty time, ofwel de relatieve duur van de activiteit, varieerde bij alle bestudeerde spieren in de loop van de dag. Dit wijst op een circadiaans patroon in spiergebruik. De variatie in duty time werd voornamelijk veroorzaakt door veranderingen in het aantal pieken van spieractiviteit. Uit het onderzoek van Grünheid blijkt dat langdurige belastingsvermindering in het kauwstelsel bijdraagt aan selectieve inactiviteit, leidend tot functionele en structurele aanpassing van de kaaksluitende spieren die de belangrijkste bijdrage leveren aan de kauwkracht. Dhr. T. Grünheid: The masticatory system under varying functional load. Promotoren zijn dhr. prof. dr. V. Everts en dhr. prof. dr. A. Zentner.
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam. }}

Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 - 525 2695, e-mail: persvoorlichting@uva.nl. Met vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC Voorlichting, tel. 020 - 566 2929. Onder aan deze agenda vindt u de rubriek Hoogleraarsbenoemingen.